p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2018 Cilt 10
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
Editörün Seçimi
     
  Biyolojik tedaviler  
    Elif Er Gülbezer, Gökhan Keser / 2017;9(1-2):11-31  
   
  Biyolojik tedaviler, hastalık gelişim sürecinde rol alan immün veya genetik mediyatörlerden birini özgün olarak hedef alan ilaçlardır. Üretimleri yüksek teknoloji gerektiren ve maliyetleri oldukça fazla olan biyolojik tedavi ajanlarının sayıları ve çeşitleri sürekli artmaktadır. Romatolojide kullanılan biyolojik ajanların başlıcaları; anti-TNF inhibitörleri, IL-1β inhibitörleri, IL-6R inhibitörü tosilizumab, B hücre delesyonu yapan rituksimab ve T hücre ko-stimülasyon inhibitörü olan abatasepttir. Bunlar yanında kullanıma yeni giren veya girmek üzere olan biyolojik ajanlar da mevcuttur. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, psoriyatik artrit, juvenil idiyopatik artrit, ailesel Akdeniz ateşi, erişkin Still hastalığı ve ANCA ilişkili sistemik vaskülitler gibi farklı hastalık gruplarında, özellikle konvansiyonel tedavilere dirençli hastalarda, önemli tedavi alternatifi oluşturmaktadırlar. Devamı...  

XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri
26-30 Eylül 2018 tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi'nde sunulan bildirilerin özetleri 10. Cilt ek sayıda yayınlandı.


Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu Bildiri Özetleri
7-10 Mart 2018 tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de gerçekleştirilen Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin özetleri 10. Cilt, Sayı 1'de yayınlandı.

Ulusal Romatoloji Dergisi Yayın Etiği Bildirgesi
     
Ulusal Romatoloji Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı birlik ve inisiyatiflerin, dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış (bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metin yayımlanmış bildiriler dahil) veya yayımlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılar, bir Editör ve en az iki danışman (hakem) tarafından incelenmek suretiyle tek-kör eş değerlendirme (peer review) sürecine alınır. Dergimiz gönderilen yazıların herhangi bir aşamada, amaca yönelik bir yazılım aracılığıyla intihal açısından incelenebileceği hakkını saklı tutar. Bu amaçla intihale yönelik izinsiz alıntı ya da düzmece veriler, sahtecilik (tablo şekil ya da araştırma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiş olması) ve araştırmada uygunsuz insan ya da hayvan denekler kullanımına yönelik incelemeler söz konusu olabilir. Bu standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural, yayımlanma sonrası aşamada saptanabilecek bu standartlarla ilgili herhangi bir uyumsuzluk durumunda da geçerlidir ve yazının yayımdan geri çekilmesini gerektirir. Yayın etiği gereği dergimiz intihal ya da duplike yayın şüphesi durumlarını rapor edecektir. Dergimiz, yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Devamı...
İçerikten Seçmeler...
     
Romatoloji polikliniğine başvuran hastaların sevk özellikleri ve tanı dağılımları
  Bilal Arıcan ve Mehmet Engin Tezcan / 2018;10(1):1-5
Sistemik lupus eritematozus'da hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve aktivite indeksleri
  Sabin Göktaş Aydın ve Bahar Artım Esen / 2018;10(1):6-13
Eritema nodozum ve poliartralji ile prezente olan tularemi olgusu
  Ahmet Çayakar ve Ayşe Özdemir / 2018;10(1):14-22
Psoriatik artritte abatasept: Olgu sunumları
  Gül Güzelant ve Serdal Uğurlu / 2018;10(1):23-26
Parotis bezi tutuluşu ile başvuran sarkoidoz olgusu
  Hüseyin Semiz ve Şenol Kobak / 2018;10(1):27-30
 
 
Editörden
Sayın Meslektaşlarım,

19. Ulusal Romatoloji Kongresi 26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleştirilecektir. Kongremiz yine her yıl olduğu gibi romatolojiye ilgi duyan her branştan hekim, araştırıcı ve diğer sağlık profesyonellerini bir araya getirerek mesleki etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayacaktır. Kongremizde romatolojinin güncel konuları konferans, panel, sempozyum, bildiri sunumu gibi farklı oturumlarda işlenecek, genç meslektaşlarımıza yönelik kurslar ve uzmanına danış toplantıları düzenlenecektir. Türkiye Romatoloji Derneği ve Kongre Düzenleme Kurulu adına sizleri kongremizde görmekten büyük memnuniyet duyacağımı belirtir, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Saygılarımla

Prof. Dr. Vedat Hamuryudan
Kongre Başkanı

Open Access
Ulusal Romatoloji Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...


Derleme Gönderecek Yazarların Dikkatine!
Derleme yazı göndermeden önce Editör ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.


Çevrimiçi Yazı Kabulü!
Ulusal Romatoloji Dergisi'ne yazılarınızı çevrimiçi (online) gönderebilirsiniz.


Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?


Makale Kontrol Listesi
Ulusal Romatoloji Dergisi'ne göndereceğiniz yazılarınızı son bir kez gözden geçirmeniz için bir kılavuzunuz var.

Seçilmiş Başlıklar
     
Antifosfolipid sendromu
Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavisi ve enfeksiyon
Büyük damar vaskülitleri
Dev hücreli (temporal) arterit
Dirençli sistemik vaskülitler
El osteoartriti
Osteoartritte radyoloji
Romatoid artritte sertolizumab pegol
Sistemik skleroz etiyopatogenezi
 
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.