Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 

Yeni adımız: Ulusal Romatoloji Dergisi!
10. Cilt, Sayı 2 ile birlikte dergimiz "Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology" adıyla yayın yolculuğuna devam ediyor.

 
Editörün Seçimi
     
  Romatoid artrit ve spondiloartritte biyolojik DMARD'lar arasında geçiş ve nedenleri: TReasure gerçek yaşam verilerii  
    Umut Kalyoncu ve ark.; TReasure Çalışma Grubu / 2019;11(1):1-9  
   
  Bu çalışmada romatoid artrit (RA) ve spondiloartrit (SpA) hastalarında tedavide kullanılan biyolojik (b) DMARD'lar arasında geçiş gösteren hastaların özelliklerini belirlemek ve bu geçişin nedenlerini araştırmak amaçlanmıştır. Bu çok merkezli, prospektif gözlemsel kohort çalışmasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden 15 merkezde RA ve SpA hastalarının web-tabanlı kaydını yapan TReasure veritabanı kullanıldı. Çalışmada bDMARD tedavisine devam eden hastalarda takipleri sırasında bDMARD'lar arasındaki değişim oranları, nedenleri ve hasta özellikleri incelendi. Devamı...  
İçerikten Seçmeler...
     
Anti-Ro/La ilişkili konjenital kalp bloğunda prednisolonun uygunsuz kullanımı ve tedavi protokollerindeki heterojenite: 492 vakanın gözden geçirilmesi
  Abdulsamet Erden ve ark. / 2019;11(1):10-15
Günlük pratikte antinükleer antikor (ANA) istemleri ve pozitifliklerinin kliniklere göre dağılımı: ANA testi en çok hangi bölümlerden istenmektedir?
  Döndü Üsküdar Cansu ve ark. / 2019;11(1):16-22
Takayasu arteritinde hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde görüntülemenin yeri
  Gökçe Kenar ve Fatoş Önen / 2019;11(1):23-32
Ulusal Romatoloji Dergisi Yayın Etiği Bildirgesi
     
Ulusal Romatoloji Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı birlik ve inisiyatiflerin, dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış (bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metin yayımlanmış bildiriler dahil) veya yayımlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılar, bir Editör ve en az iki danışman (hakem) tarafından incelenmek suretiyle tek-kör eş değerlendirme (peer review) sürecine alınır. Dergimiz gönderilen yazıların herhangi bir aşamada, amaca yönelik bir yazılım aracılığıyla intihal açısından incelenebileceği hakkını saklı tutar. Bu amaçla intihale yönelik izinsiz alıntı ya da düzmece veriler, sahtecilik (tablo şekil ya da araştırma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiş olması) ve araştırmada uygunsuz insan ya da hayvan denekler kullanımına yönelik incelemeler söz konusu olabilir. Bu standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural, yayımlanma sonrası aşamada saptanabilecek bu standartlarla ilgili herhangi bir uyumsuzluk durumunda da geçerlidir ve yazının yayımdan geri çekilmesini gerektirir. Yayın etiği gereği dergimiz intihal ya da duplike yayın şüphesi durumlarını rapor edecektir. Dergimiz, yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Devamı...

XX. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri
16-20 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen XX. Ulusal Romatoloji Kongresi'nde sunulan bildirilerin özetleri 11. Cilt ek sayıda yayınlandı.


Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu Bildiri Özetleri
7-20 Nisan 2019 tarihlerinde Fairmont Quasar İstanbul Hotel'de gerçekleştirilen Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin özetleri 11. Cilt, Sayı 1'de yayınlandı.


XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri
26-30 Eylül 2018 tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi'nde sunulan bildirilerin özetleri 10. Cilt ek sayıda yayınlandı.

 
 
Editörden
2018;10(2):V

Sayın Meslektaşlarım,
2009 yılında yayın hayatına başlayan RAED Dergisi, bu sayı ile birlikte (10. Cilt, Sayı 2) "Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology" olarak yeni bir isim ile yayın yolculuğuna devam edecektir.
Bu sayımızda bir yıldır titizlikle çalışmaları yapılan ve Komite çalışmaları sonrası dernek üyeleri tarafından oylanan Türkiye Romatoloji Derneği Ulusal Tedavi Önerilerinin (aksiyal spondiloartrit, romatoid artrit, psoriyatik artrit ve biyobenzer ilaçlar) yayını gerçekleşmektedir. Çalışmalarından dolayı Tedavi Öneri Komitelerine teşekkür ederiz.
Yazılarıyla dergimize katkı sağlayan üyelerimize, yazıları büyük bir titizlikle değerlendiren sayın hakemlere, değerli görüşleriyle katkı veren dernek Yönetim Kurulu ve Bilimsel Danışma Kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz.
Yeni yayın döneminde özgün klinik araştırmalar başta olmak üzere derleme, olgu bildirimi vb. tüm akademik çalışmalarınızla Ulusal Romatoloji Dergisi'ni (RAED) desteklemeye devam edeceğinizi umuyorum.

Sağlık ve esenlikle yeni ciltlerde buluşmak ümidiyle,

Saygılarımla

Prof. Dr. Haner Direskeneli
Editör

Open Access
Ulusal Romatoloji Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...


Derleme Gönderecek Yazarların Dikkatine!
Derleme yazı göndermeden önce Editör ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.


Çevrimiçi Yazı Kabulü!
Ulusal Romatoloji Dergisi'ne yazılarınızı çevrimiçi (online) gönderebilirsiniz.


Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?


Makale Kontrol Listesi
Ulusal Romatoloji Dergisi'ne göndereceğiniz yazılarınızı son bir kez gözden geçirmeniz için bir kılavuzunuz var.

Seçilmiş Başlıklar
     
Psoriatik artritte abatasept
Sistemik lupus eritematozus'da hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve aktivite indeksleri
Romatoloji polikliniğine başvuran hastaların sevk özellikleri ve tanı dağılımları
Dev hücreli (temporal) arterit
Poliarteritis nodoza
Behçet hastalığında IL-33
Osteoartritte radyoloji
Romatoid artritte sertolizumab pegol
Sistemik skleroz etiyopatogenezi
 
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.