Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 1, Ek / Supplementum, Yazı sayısı: 5 Item(s)
Ekim / October 2009, Sayfa / Page(s): 1-32
 
Derleme / Review
 
Erken romatoid artrit kavramı
The concept of early rheumatoid arthritis
  Murat İnanç
  RAED Dergisi 2009;1(Suppl):1-3
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (84 KB)
 
Romatoid artritin etyopatogenezi
Etiopathogenesis of rheumatoid arthritis
  Ender Terzioğlu
  RAED Dergisi 2009;1(Suppl):4-8
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (95 KB)
 
Erken romatoid artrit tanısında ultrasonografi ve magnetik rezonans görüntülemenin rolü
The role of ultrasonography and magnetic resonance imaging in the early diagnosis of rheumatoid arthritis
  Salih Pay
  RAED Dergisi 2009;1(Suppl):9-16
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (297 KB)
 
Erken romatoid artrit tedavisinde biyolojik ajanlar
Biologics for treating early rheumatoid arthritis
  İhsan Ertenli
  RAED Dergisi 2009;1(Suppl):17-22
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (94 KB)
 
The Leiden Early Arthritis Clinic: current concepts in the pathogenesis and treatment of early arthritis
Leiden Erken Artrit Kliniği: Erken artritin patogenez ve tedavisinde güncel kavramlar
  L. R. Lard, T.W.J. Huizinga
  RAED Dergisi 2009;1(Suppl):23-32
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (149 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.