Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 6, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 9 Item(s)
Haziran / June 2014, Sayfa / Page(s): 1-42
 
Editörden / Editorial
 
Editörden
  Haner Direskeneli
  RAED Dergisi 2014;6(1):VI
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2014
  PDF (42 KB)
 
Öneri / Recommendation
 
Aksiyel spondiloartropatinin tanımlama, teşhis ve tedavisi: Türkiye Çalışma Grubu önerileri
Definition, diagnosis and treatment of axial spondyloarthritis: Recommendations of Turkish Study Group
  Nurullah Akkoç, Pamir Atagündüz, Haner Direskeneli, Eren Erken, İhsan Ertenli, Ahmet Gül, Vedat Hamuryudan, Yasemin Kabasakal, Yaşar Karaaslan, Timuçin Kaşifoğlu, Gökhan Keser, Göksal Keskin, Bünyamin Kısacık, Sedat Kiraz, Fatoş Önen, Salih Pay, İsmail Sarı, Taşkın Şentürk, Ender Terzioğlu, Murat Turgay
  RAED Dergisi 2014;6(1):1-7
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 17, 2014
  doi:10.2399/raed.14.58076
  ÖZET | SUMMARY | PDF (113 KB)
 
Klinik Araştırma / Clinical Research Article
 
Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir yıllık sonuçlar
Rheumatology consultation in the emergency department: Annual results
  Vildan Gürsoy, Belkıs Nihan Coşkun, Mustafa Ferhat Öksüz, Ayşe Nur Tufan, Selime Ermurat, Nagehan Kutlu, Ayten Yılmaz, Aysun Özbek, Yavuz Pehlivan, Ediz Dalkılıç
  RAED Dergisi 2014;6(1):8-12
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2014
  doi:10.2399/raed.14.80299
  ÖZET | SUMMARY | PDF (91 KB)
 
TÜRKBİO veritabanında kayıtlı biyolojik ilaç tedavisi kullanan ankilozan spondilit hastalarının değerlendirilmesi
The analysis of ankylosing spondylitis patients receiving biological therapies: data from TURKBIO registry
  Hacer Güllüoğlu, Pınar Çetin, İsmail Sarı, Merih Birlik, Fatoş Önen, Nurullah Akkoç
  RAED Dergisi 2014;6(1):13-18
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 17, 2014
  doi:10.2399/raed.14.46220
  ÖZET | SUMMARY | PDF (112 KB)
 
Derleme / Review
 
Romatoloji pratiğinde sağlık kurulu hastalarına yaklaşım
Approach to the patients with rheumatologic diagnosis admitted to health assessment committee
  Kubilay Şahin, Yaşar Karaaslan, Hatice Bodur
  RAED Dergisi 2014;6(1):19-22
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2014
  doi:10.2399/raed.14.98608
  ÖZET | SUMMARY | PDF (90 KB)
 
Romatolojik hastalıklarda PET kullanımı
PET imaging in rheumatic diseases
  Neslihan Yılmaz, Ahmet Emre Eşkazan
  RAED Dergisi 2014;6(1):23-32
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2014
  doi:10.2399/raed.14.18209
  ÖZET | SUMMARY | PDF (118 KB)
 
Biyolojik tedaviler ve gebelik
Biological treatments and pregnancy
  Ayten Yazıcı, Ayşe Çefle
  RAED Dergisi 2014;6(1):33-35
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2014
  doi:10.2399/raed.14.21931
  ÖZET | SUMMARY | PDF (81 KB)
 
Kliniko-Patolojik Tartışma / Clinicopathologic Discussion
 
Kliniko-patolojik olgu tartışması: Sistemik lupus eritematosus
Clinicopathologic case discussion: systemic lupus erythematosus
  Burak Aktaş, Umut Kalyoncu, Ahmet Çağkan İnkaya, Aslı Tuncer, Murat Arsava, Kader Karlı Oğuz
  RAED Dergisi 2014;6(1):36-41
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2014
  doi:10.2399/raed.14.14014
  ÖZET | SUMMARY | PDF (462 KB)
 
Haberler / News
 
2013 TRD Bildiri Ödülleri
Rheumatology Society of Turkey 2013 presentation awards
  RAED Dergisi 2014;6(1):42
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2014
  PDF (61 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.