Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2010
Sayfa: 6-9
 
Derleme
 
 
Büyük damar vaskülitlerinde güncel tedavi
 
Yasemin Şahinkaya, Sevil Kamalı
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Özet

Kortikosteroidler (KS), iskemik ve sistemik bulgulara yol açabilen büyük damar vaskülitlerinde (BDV) standart tedavi protokolü olarak kabul edilmektedir. BDV'de, uzun süreli remisyon sağlayabilen ve KS ihtiyacını azaltan veya ortadan kaldıran antiinflamatuar ve immünosüpresif ilaçların etkinliğine iliflkin sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu derlemede, Metotreksat, Azatiyoprin, Mikofenolat Mofetil, İnşiksimab, Etanersept ile gerçekleştirilen tedavi çalışmaları ele alınarak, güncel tedavi yaklaşımları değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bu makalede anahtar sözcük bulunmamaktadır.
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.