Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 3, Sayı 1-2, Haziran 2011
Sayfa: 20-28
 
Derleme
 
 
Dirençli Takayasu arteriti tedavisi
 
Gökhan Keser, Kenan Aksu (E-mail)
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir
Özet
Takayasu arteriti (TA) daha çok gençlerde gelişen, aorta ve ondan ayrılan primer dalların öncelikli tutulduğu, görece nadir bir sistemik vaskülittir. TA tedavisiyle ilgili plasebo kontrollü randomize çalışma olmadığı için, elimizdeki veriler genelde az sayıdaki açık çalışma ve olgu serisine ait olup, kanıt düzeyleri düşüktür. TA tedavisinde sıklıkla kortikosteroid (KS)'ler ve metotreksat, azatioprin gibi geleneksel immünsupresif ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların yetersiz kaldığı veya yan etkiler nedeniyle tolere edilemediği olgularda, tümör nekrozis faktör inhibitörü ajanlar umut vermektedir. Endovasküler veya cerrahi girişimler de, kritik düzeydeki damar oklüzyonlarının tedavisinde kullanılabilir. Ancak, bu tip girişimlerin özellikle inflamasyonun baskılanması sonrasında yapılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Takayasu arteriti, Takayasu vasküliti, büyük damar vasküliti, tedavi
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.