Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 3, Sayı 3-4, Aralık 2011
Sayfa: 43-48
 
Derleme
 
 
Osteoartritte radyolojik değerlendirme
 
Hamide Kart Köseoğlu (E-mail), Bilge Özgül Özdemir
 
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
Özet

Osteoartrit, başta kıkırdak olmak üzere eklemi oluşturan bütün yapıları etkileyen ilerleyici, inflamatuvar olmayan bir eklem hastalığıdır. Tanı klinik ve radyolojik bulgular ile konulmaktadır. Osteoatritte tedavinin etkinliğini izlemede kullanılacak kantitatif radyolojik ölçütlere gereksinim vardır. Bu yazıda hastalığın tanısı, yapısal hasarın şiddeti, klinik seyir ve tedavi yanıtını değerlendirmede direkt grafilerde kullanılan Kellgren-Lawrence skorlama sistemi, seri eklem aralığı ölçümleri, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemenin rolü tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Osteoartrit, radyolojik ilerleme, Kellgren-Lawrence skorlama
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.