p-ISSN: 1301-4021
e-ISSN: 2147-2548
Editör
Haner Direskeneli
2017 Cilt 9
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 3, Sayı 3-4, Aralık 2011
Sayfa: 49-56
 
Derleme
 
 
Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavisi ve enfeksiyon
 
Melike Kalfa, Kenan Aksu (E-mail)
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir
Özet

Tümör nekrozis faktör-α (TNF-α), birçok inflamatuvar hastalığın patogenezinde önemli rol oynayan proinflamatuvar bir sitokindir. TNF-α, aynı zamanda bakteriyel ve özellikle mikobakteriyel enfeksiyonlara karşı konak savunmasında da kritik rol oynamaktadır. Son yıllarda, TNF-α inhibitörleri birçok inflamatuvar hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Anti-TNF-α ajanlarla ile tedavi edilen hastalar, başta tüberküloz olmak üzere, viral, bakteriyel, fungal ve protozoal enfeksiyonlara karşı yatkınlık açısından yüksek risk taşımaktadır. Bu nedenle, anti-TNF-α tedavisi uygulanan hastalar ciddi ve fırsatçı enfeksiyonlar açısından yakından takip edilmelidir.

Anahtar Sözcükler: Enfeksiyon, anti-TNF-α tedavi, tüberküloz
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Rheumatology Society of Turkey (TRD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2017, TRD.
Creative Commons License
RAED Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.