Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 3, Sayı 3-4, Aralık 2011
Sayfa: 57-60
 
Derleme
 
 
Dirençli inflamatuar miyozitli olgulara klinik yaklaşım: Romatoloji perspektifi
 
Sevil Kamalı (E-mail)
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Özet

Dirençli idyopatik inflamatuar miyozit (İİM), tedavi altında, anormal klinik ve/veya laboratuar bulgularda iyileşme görülmeyen, İİM'li olguları tanımlamaktadır. Standart tedavi yaklaşımları ile hastalık aktivitesinin devam ettiği düşünülen İİM'li olgularda, gerçek bir tedavi direnci olasılığı ile birlikte, yetersiz tedavi, aktivite izlenimi veren kas hasarı, altta yatan malign hastalık olasılığı akla getirilmelidir. Dirençli İİM'de, İİM dışı kas patolojileri mutlaka dışlanmalıdır. Anamnez, fizik muayene ve laboratuar bulgularının ayrıntıları dikkatle ve yeniden gözden geçirilmelidir. Tanı koyma aşamasında gerçekleştirilen kas biyopsisinin, uygun koşullarda alınıp alınmadığı ve yeterli ayrıntıda incelemeye tabi tutulup tutulmadığı dikkate alınmalıdır. İİM dışı kas patolojilerini dışlayabilmek için yeni bir kas biyopsisine ihtiyaç duyulabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Sözcükler: Miyozit, dermatomiyozit, polimiyozit, inflamatuar miyopati, tedaviye dirençli
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.