Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 7, Sayı 1, Haziran 2015
Sayfa: 10-15
 
Derleme
Geliş tarihi: 7 Temmuz 2015; Kabul tarihi: 14 Temmuz 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 25 Kasım 2015
doi:10.2399/raed.15.54254; Telif Hakkı © 2015 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Dev hücreli (temporal) arterit
Mehmet Ali Balcı (E-mail), Ömer Nuri Pamuk
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Edirne
Özet
Dev hücreli (temporal) arterit (DHA) büyük ve orta çaplı damarları tutan kronik bir vaskülittir. Anamnez ve fizik muayene DHA tanısında temel unsurlardır. DHA hastalarının en az üçte ikisinde yeni başlangıçlı baş ağrısı görülür. Görme kaybı en önemli morbiditedir ve semptomlar birkaç hafta veya ay içinde yavaş yavaş gelişebilir. Hızlı seyreden vakalarda ani görme kaybı gelişebilir. DHA'lı hastaların çoğunda görülen karakteristik laboratuvar bulgusu sedimantasyon ve CRP artışıdır. DHA tanısında manyetik rezonans/anjiyografi, konvansiyonel anjiyografi, dopler ultrasonografi ve pozitron emisyon tomografisi kullanılabilir. DHA düşünülen tüm hastalarda temporal arter biyopsisi yapılmalıdır. DHA'dan şüphelenildiğinde steroid tedavisine hemen başlanmalıdır. Steroide bağlı yan etki gelişmesi açısından yüksek risk altında olan veya yan etki gelişen hastalarda steroid dozunu azaltmak için tedaviye metotreksat eklenmesi faydalı olabilir. Dirençli hastalığı olanlarda, TNF blokerleri etkisiz bulunurken İL-6 blokerleri ile ümit verici sonuçlar bildirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Dev hücreli arterit, temporal arterit, vaskülit
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.