Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 7, Sayı 1, Haziran 2015
Sayfa: 16-19
 
Derleme
Geliş tarihi: 10 Haziran 2015; Kabul tarihi: 14 Temmuz 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 25 Kasım 2015
doi:10.2399/raed.15.73792; Telif Hakkı © 2015 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Dijital çağda sağlık çalışanları ve bilgi güvenliği
Pınar Kılıç Aksu1 (E-mail), Leyla Köksal2, Gonca Mumcu2
1Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul; 2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul
Özet
Günümüzde sağlık hizmetlerinde, elektronik uygulamalardaki artış, ağ sistemlerinde bilginin paylaşımı, veriye birçok noktadan erişimin olması ve veri kaybı yönündeki tehditlerin artışı, bilgi güvenliği için önemli faktörlerdir. Sağlık çalışanları da kurumlarda bilginin üretimi ve paylaşımı sürecinde etkili rol oynamaktadır. Bu derlemenin amacı, dijital çağda bilgi güvenliği çerçevesinde sağlık çalışanlarının rollerini incelemektir.
Anahtar Sözcükler: Bilgi güvenliği, sağlık çalışanları, e-sağlık
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.