Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 7, Ek 1, Eylül 2015
Sayfa: S1-S7
 
Derleme
Geliş tarihi: 21 Mayıs 2015; Kabul tarihi: 20 Temmuz 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 25 Kasım 2015
doi:10.2399/raed.15.S1S1; Telif Hakkı © 2015 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Romatoid artritte sertolizumab pegol (CZP) kullanımı
Nevsun İnanç
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Özet
Tümör nekroz faktör (TNF) alfa inhibitörlerinin geliştirilmesi romatoid artrit (RA) tedavisinde önemli bir ilerleme olmuştur. Yeni bir anti-TNF ajanı olan Sertolizumab pegol (CZP) TNF alfa'yı nötralize eden humanize monoklonal bir antikorun rekombinan ve polietilen glikolinlenmiş antijen bağlayıcı fragmanıdır. CZP'nin hafif, orta ve şiddetli aktif RA hastalarında monoterapi olarak ve MTX veya diğer DMARD'lar ile kombine olarak kullanımının etkinliği randomize, kontrollü klinik çalışmalarda araştırılmıştır. Bu çalışmalarda ilacın hızlı başlayan etkisi ile hastalık aktivitesini ve engelliliği azalttığı, radyografik progresyonu da önlediği gösterilmiştir. Anti-TNF sekonder yanıtsız hastalarda da CZP ile önceki çalışmalardan daha yüksek oranda cevap elde edilmiştir. Metaanalizler ve etkinlik karşılaştırma çalışmalarında da CZP'nin hastalık aktivite skorlarında, fiziksel fonksiyonda, ağrı ve halsizlik skorlarında anlamlı düzelmeler sağladığı ve diğer biyolojik ajanlar ile benzer etkinlikte olduğu gösterilmiştir. Randomize, kontrolllü klinik çalışmalar ve bunların açık etiketli dönemleri değerlendirilmesi sonucunda CZP'nin orta ve şiddetli aktif RA hastalarında monoterapi ve tercihan DMARD kombinasyonu ile birlikte başlangıç yükleme dozu (0-2-4 haftalarda 400 mg) ardından CZP 200 mg 2 haftada bir şeklinde kullanılması önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Romatoid artrit, sertolizumab pegol
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.