Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 8, Sayı 1-2, Aralık 2016
Sayfa: 13-21
 
Derleme
Geliş tarihi: 5 Kasım 2016; Kabul tarihi: 7 Şubat 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 5 Nisan 2017
doi:10.2399/raed.16.57966; Telif Hakkı © 2016 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
El osteoartritine yaklaşım
Selime Ermurat (E-mail), Ediz Dalkılıç
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa
Özet
El osteoartriti (OA), en sık görülen kas-iskelet hastalıklarından biridir. Heterojen bir hastalık olup, birçok el eklemi aynı anda etkiler. OA tüm eklemi etkileyip, kıkırdak kaybı, subkondral skleroz, kist ve osteofit gelişimine neden olur. Etyolojisi büyük çoğunlukla halen bilinmez ve farklı OA fenotiplerine neden olan multifaktöriyel nedenlerin sonucunda geliştiği varsayılır. El OA'sı için bazı risk faktörleri tanımlanmıştır. En önemli risk faktörleri yaş ve kadın cinsiyettir. Ayrıca, mekanik yük, obezite, aile öyküsü ve genetik de risk faktörleri olarak belirtilmektedir. El OA'sının sınıflamasında çeşitli kriterler mevcuttur. En iyi bilinen sınıflama kriteri American College of Rheumatology'nin (ACR) geliştirdiği kriterdir. Nodal interfalengeal OA, başparmak OA'sı ve eroziv OA gibi farklı OA alt tipleri tanımlanmıştır. Ayrıca, farklı hastalarda semptomlar ve hastalığın seyri de farklılık gösterir. Uzun takip süreli, iyi tanımlanmış çalışma popülasyonunun kullanıldığı çalışmalarda, çeşitli el OA'sı subtiplerinin patogenez, epidemiyoloji ve risk faktörlerindeki benzerlik ve farklılıkları görülebilir. Bilhassa radyografik görüntülerde eroziv lezyonlar ile karakterize eroziv OA'da, non-eroziv OA'ya göre daha yüksek klinik yangı ve daha kötü sonuçlar mevcuttur. El OA'sında yapısal anormallikler radyografi kullanılarak değerlendirilebilir. Ultrason ve manyetik rezonans gibi görüntüleme modaliteleri hastalıktaki inflamasyonun rolune ait bilgilerimizi artırmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Osteoartrit, el osteoartriti, eroziv osteoartrit
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.