Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 8, Sayı 1-2, Aralık 2016
Sayfa: 22-24
 
Olgu Sunumu
Geliş tarihi: 21 Ağustos 2016; Kabul tarihi: 2 Ekim 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 5 Nisan 2017
doi:10.2399/raed.16.44127; Telif Hakkı © 2016 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Hemofagositik sendromun eşlik ettiği erişkin Still hastalığı
Sibel Üreyen1 (E-mail), Zeynep Ertürk2
1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Romatoloji Bölümü, Sakarya; 2Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Sakarya
Özet
Erişkin Still hastalığı (ESH) etiyoloji ve patogenezi bilinmeyen akut başlangıçlı sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Ateşle beraber cilt, kas-iskelet sistemi, nadiren kardiyopulmoner ve retiküloendotelyal sistem tutulumu ön plandadır. ESH özellikle birçok kronik hastalık ile birlikte prezente olabilir. Burada ESH tanısı konularak tedavisi başlanan ve kortikosteroid dozu komplikasyonları nedeniyle hızlı azaltılırken takiplerinde nötropeni saptanması nedeniyle ileri tetkikler sonucu hemofagositik sendromun eşlik ettiği ESH tanısı konulan 35 yaşında kadın olguyu sunmayı amaçladık.
Anahtar Sözcükler: Erişkin Still hastalığı, hemofagositik sendrom, nötropeni
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.