Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 8, Sayı 1-2, Aralık 2016
Sayfa: 25-27
 
Olgu Sunumu
Geliş tarihi: 9 Şubat 2017; Kabul tarihi: 27 Şubat 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 5 Nisan 2017
doi:10.2399/raed.16.83997; Telif Hakkı © 2016 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Renal tubuler asidoz ile başvuran Sjögren sendromu olgusu: İmmünsüpresif tedavi akılda tutulmalıdır
Emre Tekgöz1 (E-mail), Hilmi Umut Ünal2, Sedat Yılmaz1, Muhammet Çınar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara; 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Özet
Sjögren sendromu (SS), esas olarak ekzokrin bezlerin inflamasyonu ve disfonksiyonu ile seyreden, fakat birçok organı da etkileyebilen sistemik otoimmün bir hastalıktır. Hastaların %5-14'ünde böbrek tutulumu görülebilmektedir. Olgumuz hipokalemik paralizi ve hiperkloremik normal anyon açıklı metabolik asidoz tablosu ile başvurdu. Bulgular tip 1 renal tubuler asidoz (RTA) ile uyumluydu. Olguya, ağız ve göz kuruluğu, anti-nükleer antikor (ANA), anti-SSA, anti-SSB pozitifliği ve minör tükürük bezi biyopsisi ile SS tanısı kondu. Hastanın klinik bulguları ve metabolik asidoz tablosu, immünosupresif tedavinin eklenmesi ile kontrol altına girdi.
Anahtar Sözcükler: Sjögren sendromu, tip 1 renal tubuler asidoz, azatiyoprin
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.