Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 8, Sayı 1-2, Aralık 2016
Sayfa: 28-31
 
Olgu Sunumu
Geliş tarihi: 17 Şubat 2017; Kabul tarihi: 20 Şubat 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 5 Nisan 2017
doi:10.2399/raed.16.91300; Telif Hakkı © 2016 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Spondiloartropatili hastada kalça ağrısının beklenmedik sebebi
Gül Güzelant (E-mail), Serdal Uğurlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Özet
Spondiloartropatili hastalarda inflamatuar bel ve kalça ağrısı, enfeksiyon ya da malignitenin yol açtığı ağrıyla karışabilmektedir. Özellikle anti-TNF tedavisi altındaki hastalarda yeni gelişen inflamatuar ağrı, bu ajanların enfeksiyon ve tartışmalı malignite riski nedeniyle önemlidir. Bu nedenle yeni gelişen ağrı hastalık aktivasyonuna bağlanmadan önce, dikkatli bir ayırıcı tanı yapılmalıdır. Spondiloartropatili bu olguda adalimumab altında yeni gelişen inflamatuar bel ve kalça ağrısında ayırıcı tanıda olan malignitelerden lenfoma tanısı konularak tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Adalimumab, lenfoma, bel ağrısı
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.