Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 9, Sayı 1-2, Aralık 2017
Sayfa: 6-10
 
Derleme
Geliş tarihi: 17 Nisan 2017; Kabul tarihi: 31 Mayıs 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Kasım 2017
doi:10.2399/raed.17.18291; Telif Hakkı © 2017 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Poliarteritis nodoza (PAN): Tek bir hastalık mı?
Ömer Karadağ (E-mail)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
Özet
Poliarteritis nodoza (PAN) yıllar önce tanımlanmış olsa da nedenleri ve alt grupları konusunda çalışmalar oldukça sınırlıdır. Hastalığın oldukça nadir görülmesi bu konudaki çalışmaları kısıtlamaktadır. Hastalığın başlangıç yaşı, klinik belirti ve bulguları, tedavi stratejileri, relaps ve sağkalım oranları alt gruplar arasında farklılık göstermekte ve tek bir hastalıktan ziyade alt grupların farklı hastalıklar olabileceğini düşündürebilmektedir. PAN'ın subfenotiplerinin daha iyi anlaşılması, epidemiyolojik ve etyolojik ilişkilerin araştırılması ve tedavilerin geliştirilmesi açısından gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Poliarteritis nodoza (PAN), vaskülitler, hepatit B (HBV)-ilişkili PAN, adenozin deaminaz-2 eksikliği (ADA-2 Eksikliği), ailesel Akdeniz ateşi (AAA), kutanöz PAN
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.