Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 9, Sayı 1-2, Aralık 2017
Sayfa: 11-31
 
Derleme
Geliş tarihi: 6 Eylül 2017; Kabul tarihi: 19 Eylül 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Kasım 2017
doi:10.2399/raed.17.92400; Telif Hakkı © 2017 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Biyolojik tedaviler
Elif Er Gülbezer1 (E-mail), Gökhan Keser2
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romaloji Bölümü, Zonguldak; 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir
Özet
Biyolojik tedaviler, hastalık gelişim sürecinde rol alan immün veya genetik mediyatörlerden birini özgün olarak hedef alan ilaçlardır. Üretimleri yüksek teknoloji gerektiren ve maliyetleri oldukça fazla olan biyolojik tedavi ajanlarının sayıları ve çeşitleri sürekli artmaktadır. Romatolojide kullanılan biyolojik ajanların başlıcaları; anti-TNF inhibitörleri, IL-1β inhibitörleri, IL-6R inhibitörü tosilizumab, B hücre delesyonu yapan rituksimab ve T hücre ko-stimülasyon inhibitörü olan abatasepttir. Bunlar yanında kullanıma yeni giren veya girmek üzere olan biyolojik ajanlar da mevcuttur. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, psoriyatik artrit, juvenil idiyopatik artrit, ailesel Akdeniz ateşi, erişkin Still hastalığı ve ANCA ilişkili sistemik vaskülitler gibi farklı hastalık gruplarında, özellikle konvansiyonel tedavilere dirençli hastalarda, önemli tedavi alternatifi oluşturmaktadırlar.
Anahtar Sözcükler: Biyolojik tedavi, anti-TNF, tosilizumab, rituksimab, abatasept
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.