Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 9, Sayı 1-2, Aralık 2017
Sayfa: 32-34
 
Derleme
Geliş tarihi: 30 Ağustos 2017; Kabul tarihi: 7 Eylül 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Kasım 2017
doi:10.2399/raed.17.14633; Telif Hakkı © 2017 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Behçet hastalığında IL-33'ün rolü
Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer (E-mail), Müçteba Enes Yayla, Aşkın Ateş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
Özet
Behçet hastalığı (BH), tekrarlayan oral ülserler ve eşlik eden diğer organ tutulumları ile karakterize kronik multisistemik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın etiyopatogenezi tam bilinmemekle beraber doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemlerindeki bozukluk sonucu olduğu düşünülmektedir. BH'de bir takım sitokinlerde artış tespit edilmiştir. Bu sitokinlerden en önemlisi interlökin-1 (IL-1) olup IL-1 genlerindeki tek nükleotit polimorfizmlerinin de hastalık başlangıcı ile ilişkisi gösterilmiştir. Interlökin-33 (IL-33) ise yakın zamanda tanımlanmış bir sitokin olup IL-1 sitokin ailesinin bir üyesidir. IL-33; reseptörü olan ST2 ile bağlanarak proinflamatuar aktiviteye yol açar. Son yıllarda romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, ankilozan spondilit ve vaskülitler gibi romatolojik hastalıklarda serum IL-33 seviyelerinde artış gösterilmiştir. IL-33'ün BH patoegenezindeki rolünü araştıran çalışmalar da son yıllarda literatürde yerini almaktadır. Bu yazıda, BH'de IL-33'ün yeri özetlenecektir.
Anahtar Sözcükler: Behçet hastalığı, sitokin, IL-1, IL-33
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.