Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2018 Cilt 10
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 9, Sayı 1-2, Aralık 2017
Sayfa: 35-38
 
Olgu Sunumu
Geliş tarihi: 26 Temmuz 2017; Kabul tarihi: 22 Ağustos 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Kasım 2017
doi:10.2399/raed.17.33043; Telif Hakkı © 2017 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Vaskülitik nöropatiye bağlı düşük ayak gelişen olguda fizyoterapinin etkinliği
Bilge Başakcı Çalık1, Elif Gür Kabul1 (E-mail), Murat Taşçı2, Fahrettin Bıçakcı2
1Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Denizli; 2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Denizli
Özet
Vaskülitik nöropatiye bağlı düşük ayak gelişen olgularda, literatür en kısa zamanda fizyoterapi ve rehabilitasyon programına başlanmasını tavsiye etmesine rağmen daha çok medikal tedavi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yirmi bir yaşında, sağ tarafında vaskülitik nöropatiye bağlı düşük ayak gelişen erkek hasta, medikal tedavisine ek olarak uygulanan fizyoterapi programı ile tedavi edildi. Uygulanan fizyoterapi programı; yüksek voltajlı kesikli galvanik stimülasyon, tüm vücut vibrasyonu ve proprioseptif egzersizlerden oluşmaktaydı. Uygulanan fizyoterapi programı, kas kuvvetinde ve dengede olumlu sonuçlar yaratarak fonksiyonelliği ve yaşam kalitesini anlamlı düzeyde arttırmıştır.
Anahtar Sözcükler: Vaskülit, mononöropati multipleks, düşük ayak, fizyoterapi
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.