Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2018 Cilt 10
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 9, Sayı 1-2, Aralık 2017
Sayfa: 39-42
 
Olgu Sunumu
Geliş tarihi: 12 Temmuz 2017; Kabul tarihi: 21 Ağustos 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Kasım 2017
doi:10.2399/raed.17.39974; Telif Hakkı © 2017 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Kolayca atlanabilecek bir tanı: Tekrarlayıcı seronegatif pitting ödemli simetrik sinovit sendromu (R3SPE)
Sezin Turan (E-mail), Hakan Emmungil
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Edirne
Özet
Tekrarlayıcı, seronegatif, simetrik, gode bırakan ödemin eşlik ettiği sinovit sendromu (RS3PE), el ve ayak sırtında gode bırakan ödemle beraber, distal ekstremitelerin tenosinoviti ile karakterize bir sendromdur. Elli yaş üzeri ve sıklıkla erkek hastalarda ani bir başlangıç ile ortaya çıkmaktadır. Geriatrik popülasyonda görülen geç başlangıçlı romatoid artrit (RA) ve polimiyaljia romatika (PMR) ile ortak klinik özellikleri nedeniyle, ayırıcı tanısı önemlidir. Çoğu hasta düşük doz kortikosteroide dramatik yanıt vermektedir. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte son kanı paraneoplastik romatolojik bir sendrom olduğu yönündedir. Bu yüzden hastaların malignite açısından takibi önemlidir. Bu makalede, RS3PE sendromlu bir olgu sunarak tanı ve ayırıcı tanı konusuna dikkat çekmeyi amaçladık.
Anahtar Sözcükler: RS3PE, ayırıcı tanı, prognoz
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.