Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 9, Sayı 1-2, Aralık 2017
Sayfa: 43-46
 
Olgu Sunumu
Geliş tarihi: 10 Nisan 2017; Kabul tarihi: 12 Nisan 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Kasım 2017
doi:10.2399/raed.17.83007; Telif Hakkı © 2017 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Behçet sendromu ve amiyotrofik lateral skleroz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Veysel Suzan1, Sinem Nihal Esatoğlu1 (E-mail), Serdal Uğurlu2, Emire Seyahi2, Vedat Hamuryudan2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul; 2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Özet
Behçet sendromu (BS), etyolojisi bilinmeyen, her boyutta arter ve venleri tutan multisistemik bir vaskülittir. Nörobehçet sendromu, BS'nin en ciddi tutulumlarından biridir. Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) benzeri prezentasyonu ise hemen hemen hiç görülmemektedir. Biz de burada BS ve ALS birlikteliği olan bir olgumuzu ve daha önceden bildirilmiş olan 6 olguyu tartışmaya açtık. Olgular göz önüne alındığında birlikteliklerinin rastlantısal mı olduğu yoksa ortada gerçekten bir ilişki olup olmadığına tam olarak netlik getirilememiştir.
Anahtar Sözcükler: Behçet sendromu, amiyotrofik lateral skleroz, nörolojik tutulum
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.