Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2018
Sayfa: 14-22
 
Olgu Sunumu
Geliş tarihi: 2 Kasım 2017; Kabul tarihi: 22 Şubat 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Haziran 2018
doi:10.2399/raed.18.05706; Telif Hakkı © 2018 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Eritema nodozum ve poliartralji ile prezente olan tularemi olgusu
Ahmet Çayakar1 (E-mail), Ayşe Özdemir2
1Özel Medical Park Uşak Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Uşak; 2Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesii Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Uşak
Özet
Tularemi, yılda yaklaşık 500'ü Türkiye'den olmak üzere tüm dünyada 500.000 yeni olguda saptanan zoonotik bir hastalıktır. Etkeni gram negatif bir kokobasil olan Francisella tularensis'dir. Klinik bulguları bakterinin giriş yeri, inokülasyon dozu, virülansı ve konağın immün durumuna göre değişebilmektedir. Subklinik seyreden hafif bir klinik durumdan, ağır sepsis gelişimine kadar çeşitli tablolarda karşımıza çıkabilir. İnsanlarda global olarak en sık gözlenen form ülseroglandüler olup Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'da daha sık görülmektedir. Ülkemizde ise orofaringeal tularemi en sık saptanan formdur ve Karadeniz, Marmara başta olmak üzere hemen hemen tüm bölgelerden olgu bildirimleri yapılmaktadır. Başta diğer enfeksiyonlar olmak üzere bir çok hastalıkla karıştığından tanısı geç konulmakta ve medikal tedavi gecikmesi nedeniyle süpürasyonlu lenf nodları gelişebilmektedir. Baş-boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında nadir sayılan bir hastalık olmasına rağmen özellikle servikal lenfadenitli ve eritema nodozumlu olgular da akıllara getirilmelidir. Kırsal kesimde yaşayanlar, çiftçiler, avcılar, kasaplar, ahçılar, doğaseverler riskli grubu oluşturmaktadır. Mikroaglütinasyon yontemiyle 1/128, tüp aglütinasyon yonteminde ise 1/160 ve üzerinde titreler tanı koydurucudur. Tedavide aminoglikozidler kullanılabilen ilk seçenek olup 10 gün süreyle uygulanması önerilmektedir. Bu makalede, Türkiye'de Ege Bölgesinin Uşak ilinden poliartralji, eritema nodozum ve lenfadenopati ile başvuran bir olguya yaklaşım eşliğinde tularemi hastalığını irdelemeye çalıştık.
Anahtar Sözcükler: Tularemi, poliartralji, lenfadenopati, eritema nodozum, Türkiye
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.