Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2018
Sayfa: 23-26
 
Olgu Sunumu
Geliş tarihi: 15 Şubat 2018; Kabul tarihi: 18 Şubat 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Haziran 2018
doi:10.2399/raed.18.30592; Telif Hakkı © 2018 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Psoriatik artritte abatasept: Olgu sunumları
Gül Güzelant, Serdal Uğurlu (E-mail)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Özet
Psoriatik artrit (PsA) eklemlerde kalıcı hasar yapabilen kronik ve inflamatuar bir artropatidir. Klasik tedavilere yanıtsız hastalarda günümüzde anti-TNF grubu biyolojik ajanlar ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Ancak anti-TNF grubu ilaçlara dirençli veya kontrendikasyonu bulunan hastalarda tedavi halen sorun teşkil etmektedir. Bu grup hastalarda TNF dışı biyolojik ilaçlar pratiğimize girmeye başlamıştır. Bu yazıda PsA tanısı ile abatasept tedavisi almış üç hastayı sunmak ve bu konuyla ilgili literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.
Anahtar Sözcükler: Psoriatik artrit, abatasept, psoriazis
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.