Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2018
Sayfa: 27-30
 
Olgu Sunumu
Geliş tarihi: 2 Şubat 2018; Kabul tarihi: 22 Şubat 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Haziran 2018
doi:10.2399/raed.18.85047; Telif Hakkı © 2018 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Parotis bezi tutuluşu ile başvuran sarkoidoz olgusu
Hüseyin Semiz1, Şenol Kobak2 (E-mail)
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir; 2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Özet
Sarkoidoz, non-kazeifiye granülom formasyonu ile karakterize bir kronik granülomatoz hastalık. Sıklıkla akciğer, deri, göz ve lokomotor sistem tutuluşu yanısıra, ekzokrin bezlerini de tutabilmektedir ve primer Sjögren sendromu taklit edebilmektedir. Bu bildiride, parotis bezi şişliği şikayetleri ile başvuran, yapılan laboratuvar, radyolojik ve histopatolojik inceleme sonucunda, sarkoidoz tanısı alan bir olgu rapor ettik.
Anahtar Sözcükler: Sarkoidoz, parotis bezi, tutulumu
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.