Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2018
Sayfa: 69-80
 
Öneri
Geliş tarihi: 25 Mayıs 2018; Kabul tarihi: 25 Mayıs 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Eylül 2018
doi:10.2399/raed.18.18021; Telif Hakkı © 2018 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Türkiye Romatoloji Derneği psoriyatik artrit ulusal tedavi önerileri
Umut Kalyoncu (E-mail), Eftal Yücel, Şule Yavuz, Kenan Aksu, Süleyman Özbek, Emire Seyahi, Timur Pırıldar, Şenol Kobak, Esen Kasapoğlu, Murat İnanç
Türkiye Romatoloji Derneği, Psoriyatik Artrit Tedavi Önerileri Komitesi
Özet
Amaç: Psoriyatik artrit (PsA) hastalarının yönetimi için yeni tedavi seçenekleri son yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, PsA hastalarında Türkiye Romatoloji Derneği'nin (TRD) ulusal tedavi önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Nisan 2017 tarihinde TRD Yönetim Kurulu'nun belirlediği 10 romatoloji uzmanı ile birlikte PsA tedavi önerileri ile ilgili uzlaşma toplantısı yapıldı. Bu toplantıda uluslararası tedavi önerilerinden EULAR ve GRAPPA önerileri tartışıldı. Ayrıca ülkemizdeki PsA konusunda yapılmış olan çalışmalar da gözden geçirildi. Genel tedavi prensipleri, NSAİİ, glukokortikoid, sentetik DMARD ve biyolojik DMARD kullanım prensipleri tartışıldı. Ayrıca periferik artrit, entezit, daktilit ve aksiyal tutulum tedavi şemaları belirlendi. Bu tedavi öneri taslağı TRD Ulusal Kongresinde 39 TRD üyesi tarafından oylandı. Ortalaması 8 ve üzerinde olan öneriler kabul edildi. Ayrıca her bir uzman özelinde, önerinin 10 üzerinden 8 ve üzeri kabul yüzdeleri hesaplandı.

Bulgular: PsA tedavi önerilerinde 6 genel prensip belirlendi. PsA ölçüm değerlendirmesi en düşük kabul oranıyla önerilerde yeri aldı. NSAİİ kullanımı ile ilgili 2, glukokortikoid kullanımı ile ilgili de 2 öneri belirlendi. Biyolojik DMARD kullanımından önce sentetik DMARD'ların kullanılması gerektiği belirtildi. Sentetik DMARD sonrası ilk seçenek olarak anti-TNF tedavilerin seçilmesi önerildi. Anti-TNF kullanımı ile ilgili 5 alt öneri yapıldı. Anti-TNF'ye yanıtsız veya anti-TNF'yi tolere edemeyen hastalarda anti-IL-17, anti-IL-12/23 veya JAK-kinaz inhibitörlerinin herhangi bir sıra gözetmeksizin kullanılabileceği önerildi. Sekukinumab'ın aksiyal tutulumda tercih edilecek bir ajan olduğu da önerildi.

Sonuç: TRD PsA-2017 önerileri ülkemizde kas-iskelet hastalıkları ile ilgilenen romatoloji ve romatoloji dışı hekimlere yol göstermesi için hazırlanmıştır. İlerleyen yıllarda özellikle anti-TNF dışı biyolojik tedavi ile ilgili tecrübelerin oluşması ile TRD-PsA önerilerinde güncelleme yapılması gerekebilir.
Anahtar Sözcükler: Türkiye Romatoloji Derneği (TRD), öneriler, psoriyatik artrit
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.