Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2018
Sayfa: 88-98
 
Öneri
Geliş tarihi: 4 Ağustos 2018; Kabul tarihi: 6 Eylül 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Eylül 2018
doi:10.2399/raed.18.18024; Telif Hakkı © 2018 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Türkiye Romatoloji Derneği aksiyel spondiloartrit ulusal tedavi önerileri
Gülen Hatemi (E-mail), Servet Akar, Ali Akdoğan, Pamir Atagündüz, Emine Duygu Ersözlü, Sinem Nihal Esatoğlu, Nurdan Kötevoğlu, Lale Öcal, Fatoş Önen, Didem Arslan Taş, Turan Hilmi Yeşil, Sedat Kiraz
Türkiye Romatoloji Derneği, Aksiyel Spondiloartrit Tedavi Önerileri Komitesi
Özet
Amaç: Aksiyel spondiloartitli (axSpA) hastaların tedavi yönetimine yönelik ASAS/EULAR kılavuzu 2016 yılında yayımlanmıştır. Biz, bu tedavi önerilerini uzman romatologlardan oluşan bir komite ile modifiye ederek Türkiye'deki axSpA hastalarının tedavisinin en iyi şekilde yapılabilmesi için Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) aksiyel spondiloartrit tedavi önerilerini hazırlamayı amaçladık.

Yöntem: 2017 yılında TRD üyelerinden 1 başkan (SK), 1 raportör (GH) ve 10 üye olmak üzere 12 romatologdan oluşan bir komite kuruldu. 2016 ASAS-EULAR önerileri taslak olarak kullanılarak üzerinde modifikasyon yapıldı. Kanıt düzeyi ve öneri gücünün belirlenmesinde ASAS/ EULAR önerilerinde Oxford sistemi kullanılmıştı. Modifiye edilmeyen öneri maddelerinin kanıt düzeyleri ve önerilerin gücü olduğu gibi bırakıldı. Uzman görüşüne dayandırılarak modifiye edilen önerilerin düzeyi «5», önerinin gücü ise «D» olarak belirlendi. Her bir madde, komite üyelerinin en az %70'inin onayını alarak onaylandı

Bulgular: 2016 ASAS-EULAR önerilerinde yer alan 5 genel ilkeden birinci, dördüncü ve beşinci genel ilke modifiye edildi ve 2 yeni genel ilke eklendi. Onüç tedavi önerisinden, birinci, ikinci, onuncu ve onbirinci öneriler dışındaki tüm öneriler modifiye edildi. Dokuzuncu ve onüçüncü tedavi önerileri bir araya getirildi. Böylece toplamda 7 "genel ilke" ve 12 "öneri" oluşturuldu.

Sonuç: Hazırladığımız önerilerin axSpA hastalarının bakımını üstlenen romatologlara ve diğer branşlardan hekimlere klinikte yararlı olacağını düşünmekteyiz. Bununla birlikte, mevcut ajanların yapısal hasar üzerine etkileri ve uzun süreli güvenlilik verileri ve yeni ajanlarla yapılmış çalışmalar yayımlandıkça bu önerilerin güncellenmesi gerekecektir.
Anahtar Sözcükler: Türkiye Romatoloji Derneği (TRD), öneriler, aksiyel spondiloartrit, tedavi
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.