Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 11, Sayı 1, Haziran 2019
Sayfa: 1-9
 
Klinik Araştırma
Geliş tarihi: 18 Mart 2019; Kabul tarihi: 18 Mart 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 10 Haziran 2019
doi:10.2399/raed.19.99608; Telif Hakkı © 2019 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Romatoid artrit ve spondiloartritte biyolojik DMARD'lar arasında geçiş ve nedenleri: TReasure gerçek yaşam verileri
Umut Kalyoncu1 (E-mail), Ali İhsan Ertenli1, Orhan Kücükşahin2, Hüseyin Ediz Dalkılıç3, Abdulsamet Erden4, Cemal Bes5, Nilüfer Alpay Kanıtez6, Timuçin Kaşifoğlu7, Pınar Kızılırmak8, Hakan Emmungil9, Belkis Nihan Coşkun10, Burcu Yağız3, Süleyman Serdar Koca11, Muhammet Çınar12, Aşkın Ateş13, Servet Akar14, Duygu Ersözlü15, Veli Yazısız16, Nazife Şule Yaşar Bilge7, Gezmiş Kimyon17, Müge Aydın Tufan18, Rıdvan Mercan19, Emel Gönüllü20, Emre Tekgöz12, Ömer Karadağ1, Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer13, Sedat Yılmaz12, Yavuz Pehlivan3, Önay Gerçik14, Burak Öz11, Mustafa Ender Terzioğlu16, Levent Kılıç1, Şükran Erten4, Sedat Kiraz1, TReasure Çalışma Grubu
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara; 2Ankara Liv Hospital, Romatoloji Bölümü, Ankara; 3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, Bursa; 4T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Polikliniği, Ankara; 5Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İstanbul; 6Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, İstanbul; 7Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, Eskişehir; 8Amgen Türkiye Medikal Müdürü, İstanbul; 9Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, Edirne; 10T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Bursa; 11Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, Elazığ; 12T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara; 13Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara; 14İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, İzmir; 15T.C. Sağlık Bakanlığı Adana İl Sağlık Müdürlüğü Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Adana; 16Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya; 17Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, Antakya; 18Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, Adana; 19Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, Tekirdağ; 20Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Sakarya
Özet
Amaç: Bu çalışmada romatoid artrit (RA) ve spondiloartrit (SpA) hastalarında tedavide kullanılan biyolojik (b) DMARD'lar arasında geçiş gösteren hastaların özelliklerini belirlemek ve bu geçişin nedenlerini araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çok merkezli, prospektif gözlemsel kohort çalışmasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden 15 merkezde RA ve SpA hastalarının web-tabanlı kaydını yapan TReasure veritabanı kullanıldı. Çalışmada bDMARD tedavisine devam eden hastalarda takipleri sırasında bDMARD'lar arasındaki değişim oranları, nedenleri ve hasta özellikleri incelendi.

Bulgular: Analize 2115 RA ve 3138 SpA hastası dahil edildi. RA hastalarının 829'u (%39.2) ve SpA hastalarının 1165'i (%37.1) başka bir bDMARD'a geçerken (geçiş grubu) 1286 (%60.8) RA ve 1973 (%62.9) SpA hastası mevcut tedavilerine devam ediyordu (devam grubu). Takip süresi RA hastalarında ortanca 3.7 yıl (0-58.4 yıl aralığında) ve SpA hastalarında ortanca 3.8 yıl (0-45.1 yıl aralığında) idi. Geçiş grubunda hem RA hem de SPA hastalarında kadınların oranı erkeklerden daha yüksekti. Kullanılan ilk bDMARD, RA hastalarının %60.9'unda bir anti-TNF ve %39.1'inde bir diğer bDMARD idi. bDMARD'lar arasındaki geçiş paternlerine göre RA hastalarının %41'i bir anti-TNF'den bir başka anti-TNF'e ve %38.4'ü bir anti-TNF ajandan diğer etki mekanizmasına sahip bir bDMARD'a geçmişti. Hem RA hem de SpA hastalarında geçişin başlıca nedeni primer veya sekonder etkisizlik ve yan etki idi.

Sonuç: Hem hastaların akıbetlerini iyileştirmek hem de sağlık harcamalarının akılcı bir şekilde kullanılmasını sağlamak açısından romatolojik hastalarda bDMARD ile tedaviye uyum, tedavinin bırakılması veya bir bDMARD'dan diğerine geçiş yapılması konularında daha fazla veriye ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Romatoid artrit, spondiloartrit, biyolojik DMARD, anti-TNF
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.