Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 11, Sayı 1, Haziran 2019
Sayfa: 10-15
 
Klinik Araştırma
Geliş tarihi: 7 Haziran 2018; Kabul tarihi: 5 Ağustos 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 10 Haziran 2019
doi:10.2399/raed.19.43534; Telif Hakkı © 2019 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Anti-Ro/La ilişkili konjenital kalp bloğunda prednisolonun uygunsuz kullanımı ve tedavi protokollerindeki heterojenite: 492 vakanın gözden geçirilmesi
Abdulsamet Erden1 (E-mail), Levent Kılıç1, Alper Sarı1, Berkan Armağan1, Emre Bilgin1, Serdar Ceylan2, Yusuf Ziya Şener3, Benazir Hymabaccus2, Fatih Gürler4, Ömer Karadağ1, Umut Kalyoncu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara; 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara; 3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara; 4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Özet
Amaç: Neonatal lupus eritematozus anti-SS-A/Ro ve anti SS-B/La antikorlarının transplasental geçişiyle fetal dokulara bağlanması sonucu ortaya çıkan edinsel otoimmün bir hastalıktır. Kütanöz, kardiyak, hepatik ve hematolojik bulgularla ortaya çıkabilir. En önemli ve ciddi bulgusu konjenital kalp bloğudur ve ayrıca önemli bir mortalite (%20-30) nedeni olmakla birlikte mevcut terapötik seçeneklerin etkinliği tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, sistemik literatür taraması yaparak, konjenital kalp bloğu için farklı tedavi yöntemleri ile ilgili literatürün gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Ağustos 2015 tarihinde Pubmed Medline'da literatür taraması yapıldı. Yayınlar MeSH terimleri kullanılarak belirlendi: "neonatal lupus, konjenital kalp bloğu". "İnsanlar" ve "İngilizce" ile kısıtlamaları yapılarak tarandı. Tedavi protokollerine ulaşılabilen kalp bloğu olan hastaların tüm tedavileri hasta bazında değerlendirildi ve kayıt edildi.

Bulgular: Toplam 492 kalp bloğu olan hastanın 243'ünde (%49.3) verilen ilaç tedavisi ile ilgili bilgisine ulaşılabilmişti. 106 (%43.6) hasta steroid, 14 (%5.7) hasta intravenöz immunglobulin, 5 (%2.0) hasta hidroksiklorokin tedavisi almıştı. 134 (%55.1) hastaya ise herhangi bir tedavi verilmemişti. Steroid tipi 92 hastada (%86.7) biliniyordu, bunlar sırasıyla; deksametason 54 (%58.6), prednisolon 27 (%29.3), betamatason 11 (%11.9) idi.

Sonuç: Konjenital kalp bloğu tedavisinde belirlenmiş, kabul edilmiş bir konsensus bulunmamaktadır. İlaç dozu ve seçiminde geniş bir yelpaze mevcuttur. Vakaların yarıdan fazlası herhangi bir tedavi almamış olması diğer bir sorundur. Dikkat çeken bir nokta da, plasental bariyeri geçememesine rağmen sıklıkla prednisolon kullanılmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Neonatal lupus, steroid, tedavi, konjenital kalp bloğu
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.