Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 11, Sayı 1, Haziran 2019
Sayfa: 23-32
 
Derleme
Geliş tarihi: 3 Ağustos 2018; Kabul tarihi: 6 Ağustos 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 10 Haziran 2019
doi:10.2399/raed.19.02486; Telif Hakkı © 2019 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Takayasu arteritinde hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde görüntülemenin yeri
Gökçe Kenar1 (E-mail), Fatoş Önen2
1Mardin Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Birimi, Mardin; 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir
Özet
Takayasu arteriti (TA), aorta ve aortanın büyük dalları başta olmak üzere büyük damarları tutan, nadir görülen bir sistemik vaskülittir. Günümüzde TA hastalarının hastalık aktivitesini ve tedavi yanıtlarını izlemede tek başına kullanılabilecek, geçerlilik kazanmış bir izlem parametresi bulunmamaktadır. Klinik pratikte bu amaçla geliştirilen çeşitli izlem ölçeklerinin yanı sıra, akut faz yanıtları ile görüntüleme tekniklerinden ve bunların kombinasyonlarından yararlanılmaktadır. Görüntülemede geçmişte sıklıkla kullanılan ve standart yöntem olarak kabul edilen konvansiyonel anjiyografi, yerini manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi, B-mod/Doppler ultrasonografi (USG), 18F-FDG pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi yeni tekniklere bırakmıştır. Bu görüntüleme yöntemlerinin TA'da aktif hastalığın saptanmasında çeşitli alanlarda birbirlerine üstünlükleri söz konusudur. Bu derlemede; TA'daki hastalık aktivitesini değerlendirmede görüntüleme tekniklerinin yerinin tartışılması amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Takayasu arteriti, hastalık aktivitesi, görüntüleme, ultrasonografi, manyetik rezonans, pozitron emisyon tomografisi
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.