Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 11, Sayı 1, Haziran 2019
Sayfa: 38-41
 
Olgu Sunumu
Geliş tarihi: 26 Temmuz 2018; Kabul tarihi: 6 Ağustos 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 10 Haziran 2019
doi:10.2399/raed.19.16035; Telif Hakkı © 2019 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Diz ekleminin nadir hastalığı: Lipoma arboresans
Emre Tekgöz1 (E-mail), Muhammet Çınar1, Hatice Tuba Sanal2, Sedat Yılmaz1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara; 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Özet
Lipoma arboresans (LA), etkilenen eklemde genellikle ağrısız şişlik ve hareket kısıtlılığına yol açan nadir bir hastalıktır. Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olsa da romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi inflamatuvar bir sürecin yanında osteoartrit gibi dejeneratif bir eklem hastalığının zemininde de gelişebilmesi mümkündür. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tanıda altın standart olmasına rağmen, diğer inflamatuvar süreçlerden ayırt edilmesinde ultrasonografik görünüm de önemli bir role sahiptir. Bu olgu sunumunda, diğer inflamatuvar patolojilerle kolaylıkla karışabilen ve nadir görülen LA'ya ve tanıda ultrasonografik görünümün MRG bulguları kadar değerli olduğuna değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Diz eklemi, lipoma arboresans, ultrasonografi
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.