Orjinal Araştırma

İdiyopatik retroperitoneal fibrozis: 17 olguluk tek merkez deneyimi
  • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
  • Serdar Sezer
  • Emine Gözde Aydemir Gülöksüz
  • Müçteba Enes Yayla
  • Murat Torgutalp
  • Tahsin Murat Turgay
  • Gülay Kınıklı
  • Aşkın Ateş
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 22-26 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.29484