Editörden

Editörden

  • Haner Direskeneli

J Turk Soc Rheumatol 2022;14(1):0-0

Sevgili Okurlarımız,

Ulusal Romatoloji Dergimiz (eski adıyla RAED dergisi) daha önce düzenli bir şekilde yayımlanarak EBSCO, J-Gate, Index Copernicus, EuroPub ve GALE indekslerine girmeyi başarmıştı. 2022 yılı itibari ile gerekli kriterleri karşılayarak ULAKBİM’e (TR dizin) de katılmış bulunuyoruz.

Dergimizin bu noktaya gelmesinde emeği geçen Editör Kurulundaki tüm arkadaşlarıma, TRD Yönetim Kuruluna, Dernek Sekreterimize ve siz yazar ve hakemlerimize yine çok teşekkür ediyorum.

Bu yeni dönemde, ULAKBİM bünyesinde kalabilmemiz için de çok önem taşıyan, orijinal araştırma sayılarımız hızla artıyor. Bu sayımızda ilk kez İngilizce olarak yayınlanan çalışmalar çoğunluğu oluşturuyor. Orijinal makalelerimizden ilkinde Berna Cafer Karalar ve ark. romatoid artrit’li (RA) bireylerde “öz bakım davranışları ölçeğinin” Türkçe geçerlilik ve güvenirliliğini değerlendiriyorlar. Sonraki iki Behçet hastalığı (BH) yazımızdan ilkinde Lütfi Akyol ve ark. hastalığın önemli bir damar tutulumu olan serebral sinüs trombozu ile ilgili deneyimlerini paylaşırken, diğer yazıda Ahmet Kor ve ark. Behçet hastalığı ile iskemi modifiye albümin ve tiyol molekülleri arasındaki ilişkiyi ve BH’ye bağlı gelişebilecek komplikasyonlarda bu moleküllerin serum düzeylerini değerlendiriyorlar. Son yazımızda da Sevtap Acer Kasman ve Mehmet Engin Tezcan RA’lı hastalarda akciğer tomografisindeki bulgular ile demografik, klinik ve komorbid risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırıyorlar. Ayrıca 4 ilginç olgu sunumu da bu sayıda yer alacak.

Saygılarımla,

Editörler Kurulu Adına
Haner Direskeneli
Editör