Öneri

Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerileri

10.2399/raed.13.87597

  • Umut Kalyoncu
  • Nurullah Akkoç
  • Haner Direskeneli
  • Ahmet Gül
  • Gökhan Keser
  • Sedat Kiraz
  • Salih Pay
  • Ender Terzioğlu
  • Vedat Hamuryudan

Gönderim Tarihi: 29.07.2013 Kabul Tarihi: 20.08.2013 J Turk Soc Rheumatol 2013;5(2):35-40

Amaç:

Hedefe yönelik tedavi yaklaşımı romatoid artritte tedavi cevabını arttırmaktadır. Hedefe yönelik tedaviyle ilgili uluslararası önerilerin Türkiye şartlarına uygun hale gelecek şekilde düzenlemesi gerekmektedir.

Yöntem:

Orijinal hedefe yönelik tedavi (T2T) önerileri 9 romatoloji uzmanı tarafından Nisan 2012 ve Haziran 2012 tarihlerinde 2 toplantıda tartışılmıştır. Bu önerilerin ülkemiz şartlarına uygunluğu ve yapılacak ek düzenlemeler konusunda sunumlar yapılmıştır. Sonuçta ülkemiz şartlarına uygun hedefe yönelik tedavi önerileri ortaya konulmuştur.

Bulgular:

Türk T2T önerilerinde orijinal önerilerdeki bazı maddeler birleştirilmiştir. Türk T2T ve orijinal T2T arasında asıl olarak üç konuda farklılık vardır. Birincisi Türk T2T’de ölçüm parametrelerinin isimleri (DAS-28, SDAI, CDAI ve RAPID 3 gibi) verilmiştir. İkinci fark tedavi etkinliğini takip etmede olmuştur. Orijinal öneriler en az 3 ayda bir takibi önerirken Türk T2T önerileri 3-6 ayda bir izlemi önermektedir. Üçüncü fark 8. öneride ortaya çıkmıştır. Bu öneride eğer hastalık aktivitesi kontrol altına alındıysa ve hasta stabil ise takipler için hastanın 6 ayda bir romatoloji uzmanı tarafından görülmesi Türk T2T önerilerinde yer almıştır. Yine aynı öneri içerisinde ilaç güvenlik kontrolünün aile hekimleri, iç hastalıkları ve diğer uzmanlar tarafından yapılabileceği vurgulanmıştır.

Sonuç:

Orijinal hedefe yönelik tedavi önerilerinin çoğu ülkemiz açısından da geçerli kabul edilmiştir. Ancak hasta takibi ile ilgili, ülkemizdeki romatoloji uzmanı sayısının da eksikliği hesaba katılarak bazı düzenlemelere gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hedefe yönelik tedavi, öneriler