Klinik Araştırma

Ankilozan spondilitte kalça tutulumu ve ilişkili faktörler: Tek merkez deneyimi
 • Dilek Solmaz
 • İsmail Sarı
 • Servet Akar
 • Pınar Çetin
 • Merih Birlik
 • Fatoş Önen
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 1-5 DOI: 10.2399/raed.15.20592
Ankilozan spondilit hastalarında golimumab kullanımı: HÜR-BİO/Spondiloartrit gerçek yaşam deneyimi
 • Abdulsamet Erden
 • Levent Kılıç
 • Ömer Karadağ
 • Ali Akdoğan
 • Şule Apraş Bilgen
 • Sedat Kiraz
 • İhsan Ertenli
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 6-9 DOI: 10.2399/raed.15.02986
Ankilozan spondilitli hastalarda adipositokin düzeyleri ve insülin direnci
 • Ali Taylan
 • Serkan Yener
 • Didem Kozacı
 • Arif Yüksel
 • Tuğba Ünver
 • Ayfer Çolak
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 8-12 DOI: 10.2399/raed.12.22931
TÜRKBİO veritabanında kayıtlı biyolojik ilaç tedavisi kullanan ankilozan spondilit hastalarının değerlendirilmesi
 • Hacer Güllüoğlu
 • Pınar Çetin
 • İsmail Sarı
 • Merih Birlik
 • Fatoş Önen
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 13-18 DOI: 10.2399/raed.14.46220
Ankilozan spondilitli hastalarda geleneksel tedavinin vasküler hasara etkisinin biyobelirteçlerle değerlendirilmesi
 • Mustafa Özmen
 • Deniz Sebzeci
 • Evren Akgöl
 • İsmail Sarı
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 43-47 DOI: 10.2399/raed.14.66376

Araştırma Yazısı

Türkiye'de romatizmal hastalıkların epidemiyolojisi ve diğer ülkelerle karşılaştırılması
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 1-8
Aksiyal spondilartrit hastalarında gündüz uykululuk halinin araştırılması
 • Ömer Karadağ
 • Neslihan Yılmaz
 • Levent Kılıç
 • Medine Çiçek Girgin
 • Tuğba Ünver
 • Dilek Nakas
 • Ali Akdoğan
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 35-38 DOI: 10.2399/raed.12.010

Orjinal Araştırma

Tersiyer bir merkezde romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının takipten çıkma sıklığı
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Fatih Çelik
 • Merve Yeşilsancak
 • Fatma Doymaz
 • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 7-11 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.52724
Ankilozan spondilitte serum vasküler endotelyal büyüme faktörü ve osteokalsin düzeylerinin değerlendirilmesi
 • Dilek Solmaz
 • Hale Bülbül
 • Sadettin Uslu
 • Didem Kozacı
 • Neslihan Karaca
 • Gerçek Can
 • Servet Akar
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 12-16 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.77486

Derleme

Ankilozan spondilit tedavisinde sertolizumab pegol
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 14-17 DOI: 10.2399/raed.15.S1S14

Olgu Sunumu

Renal yetersizlikle komplike olan ankilozan spondilit olgusunda sekukinumab deneyimi
 • Firdevs Ulutaş
 • Uğur Karasu
 • Serdar Kaymaz
 • Veli Çobankara
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 27-29 DOI: 10.4274/raed.galenos.2019.62207
Romatizmal hastalığı olan böbrek transplant alıcılarında biyolojik tedavilerin kullanımı: Üç olgu serisi ile beraber literatürün gözden geçirilmesi
 • Sibel Bakırcı
 • Veli Yazısız
 • Vural Taner Yılmaz
 • Hüseyin Koçak
 • İrem Gayret
 • Ayhan Dinçkan
 • Mustafa Ender Terzioğlu
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 157-160 DOI: 10.2399/raed.19.57338

Dergi Hakkında

Makale Araçları