Öneri

Aksiyel spondiloartropatinin tanımlama, teşhis ve tedavisi: Türkiye Çalışma Grubu önerileri
 • Nurullah Akkoç
 • Pamir Atagündüz
 • Haner Direskeneli
 • Eren Erken
 • İhsan Ertenli
 • Ahmet Gül
 • Vedat Hamuryudan
 • Yasemin Kabasakal
 • Yaşar Karaaslan
 • Timuçin Kaşifoğlu
 • Gökhan Keser
 • Göksal Keskin
 • Bünyamin Kısacık
 • Sedat Kiraz
 • Fatoş Önen
 • Salih Pay
 • İsmail Sarı
 • Taşkın Şentürk
 • Ender Terzioğlu
 • Murat Turgay
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 1-7 DOI: 10.2399/raed.14.58076
Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerileri
 • Umut Kalyoncu
 • Nurullah Akkoç
 • Haner Direskeneli
 • Ahmet Gül
 • Gökhan Keser
 • Sedat Kiraz
 • Salih Pay
 • Ender Terzioğlu
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 35-40 DOI: 10.2399/raed.13.87597
Türkiye Romatoloji Derne¤i psoriyatik artrit ulusal tedavi önerileri
 • Umut Kalyoncu
 • Eftal Yücel
 • Şule Yavuz
 • Kenan Aksu
 • Süleyman Özbek
 • Emire Seyahi
 • Timur Pırıldar
 • Şenol Kobak
 • Esen Kasapoğlu
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 69-80 DOI: 10.2399/raed.18.18021
Türkiye Romatoloji Derne¤i romatoid artrit ulusal tedavi önerileri
 • Ayşe Çefle
 • Gökhan Keser
 • Ender Terzioğlu
 • İhsan Ertenli
 • Nevsun İnanç
 • Fulya Coşan
 • Neslihan Yılmaz
 • Ali Şahin
 • Meryem Can
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 81-84 DOI: 10.2399/raed.18.18022
Türkiye Romatoloji Derneği biyobenzer ilaçlar ulusal tedavi önerileri
 • Ediz Dalkılıç
 • Aşkın Ateş
 • Şeminur Haznedaroğlu
 • Göksal Keskin
 • Süleyman Serdarr Koca
 • Zeynep Özbalkan
 • Taşkın Şentürk
 • Serdal Uğurlu
 • Ayten Yazıcı
 • Ahmet Gül
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 85-87 DOI: 10.2399/raed.18.18023
Türkiye Romatoloji Derneği aksiyel spondiloartrit ulusal tedavi önerileri
 • Gülen Hatemi
 • Servet Akar
 • Ali Akdoğan
 • Pamir Atagündüz
 • Emine Duygu Ersözlü
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Nurdan Kötevoğlu
 • Lale Öcal
 • Fatoş Önen
 • Didem Arslan Taş
 • Turan Hilmi Yeşil
 • Sedat Kiraz
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 88-98 DOI: 10.2399/raed.18.18024

Derleme

Dirençli sistemik vaskülitlerde tedavi yaklaşımları
 • Sevil Kamalı
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 1-5
Bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Çefle
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 5-12 DOI: 10.2399/raed.16.55264
Büyük damar vaskülitlerinde güncel tedavi
 • Yasemin Şahinkaya
 • Sevil Kamalı
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 6-9
Lupus nefriti tedavisinde mikofenolat mofetil'in yeri
 • Bahar Artım Esen
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 10-14
Biyolojik tedaviler
 • Elif Er Gülbezer
 • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 11-31 DOI: 10.2399/raed.17.92400
Ankilozan spondilit tedavisinde sertolizumab pegol
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 14-17 DOI: 10.2399/raed.15.S1S14
Erişkin Still hastalığında tedavi
 • Ayşe Çelle
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 15-19
Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavileri ile ilişkili otoimmün ve inflamatuar hastalıklar
 • Hakan Emmungil
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 17-23 DOI: 10.2399/raed.12.004
Non-radyografik aksiyel spondilartrit tedavisinde sertolizumab pegol kullanımı
 • Ömer Karadağ
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 18-21 DOI: 10.2399/raed.15.S1S18
Dirençli Takayasu arteriti tedavisi
 • Gökhan Keser
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 20-28 DOI: 10.2399/raed.11.004
Kolşisine dirençli ailevi Akdeniz ateşi ve komplikasyonların tedavisi
 • Mehmet Sayarlıoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 20-25
Biyolojik tedaviler ve gebelik
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Çefle
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 33-35 DOI: 10.2399/raed.14.21931
Romatolog gözüyle sarkoidoz
 • Figen Tarhan
 • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 48-57 DOI: 10.2399/raed.13.00001
Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavisi ve enfeksiyon
 • Melike Kalfa
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 49-56 DOI: 10.2399/raed.11.009
Dirençli inflamatuar miyozitli olgulara klinik yaklaşım: Romatoloji perspektifi
 • Sevil Kamalı
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 57-60 DOI: 10.2399/raed.11.010
Romatoid artritte erken tedavi
 • Reşit Yıldırım
 • Yusuf Yazıcı
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 59-67 DOI: 10.2399/raed.12.012
Bedelini romatoloji hastalarının ödediği kötü yapılmış COVID-19 tedavi çalışmaları
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 88-95 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.94695

Klinik Araştırma

Anti-Ro/La ilişkili konjenital kalp bloğunda prednisolonun uygunsuz kullanımı ve tedavi protokollerindeki heterojenite: 492 vakanın gözden geçirilmesi
 • Abdulsamet Erden
 • Levent Kılıç
 • Alper Sarı
 • Berkan Armağan
 • Emre Bilgin
 • Serdar Ceylan
 • Yusuf Ziya Şener
 • Benazir Hymabaccus
 • Fatih Gürler
 • Ömer Karadağ
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 10-15 DOI: 10.2399/raed.19.43534
TÜRKBİO veritabanında kayıtlı biyolojik ilaç tedavisi kullanan ankilozan spondilit hastalarının değerlendirilmesi
 • Hacer Güllüoğlu
 • Pınar Çetin
 • İsmail Sarı
 • Merih Birlik
 • Fatoş Önen
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 13-18 DOI: 10.2399/raed.14.46220
Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerilerinin Türk romatoloji uzmanları ve uzmanlık öğrencileri tarafından değerlendirilmesi
 • Umut Kalyoncu
 • Nurullah Akkoç
 • Haner Direskeneli
 • Ahmet Gül
 • Gökhan Keser
 • Sedat Kiraz
 • Salih Pay
 • Ender Terzioğlu
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 41-44 DOI: 10.2399/raed.13.43153
Ankilozan spondilitli hastalarda geleneksel tedavinin vasküler hasara etkisinin biyobelirteçlerle değerlendirilmesi
 • Mustafa Özmen
 • Deniz Sebzeci
 • Evren Akgöl
 • İsmail Sarı
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 43-47 DOI: 10.2399/raed.14.66376

Olgu Sunumu

Renal tubuler asidoz ile başvuran Sjögren sendromu olgusu: İmmünsüpresif tedavi akılda tutulmalıdır
 • Emre Tekgöz
 • Hilmi Umut Ünal
 • Sedat Yılmaz
 • Muhammet Çınar
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 25-27 DOI: 10.2399/raed.16.83997
Romatoid artritte periferik nöropati: Romatoid vaskülitin sonucu mu, leflunomid tedavisinin komplikasyonu mu?
 • N. Şule Yaşar Bilge
 • Döndü Üsküdar Cansu
 • Timuçin Kaşifoğlu
 • Funda Canaz
 • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 29-31 DOI: 10.2399/raed.12.00016
Romatizmal hastalığı olan böbrek transplant alıcılarında biyolojik tedavilerin kullanımı: Üç olgu serisi ile beraber literatürün gözden geçirilmesi
 • Sibel Bakırcı
 • Veli Yazısız
 • Vural Taner Yılmaz
 • Hüseyin Koçak
 • İrem Gayret
 • Ayhan Dinçkan
 • Mustafa Ender Terzioğlu
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 157-160 DOI: 10.2399/raed.19.57338

Düzeltme

Düzeltme: Türkiye Romatoloji Derneği psoriyatik artrit ulusal tedavi önerileri
 • Umut Kalyoncu
 • Eftal Yücel
 • Şule Yavuz
 • Kenan Aksu
 • Süleyman Özbek
 • Emire Seyahi
 • Timur Pırıldar
 • Şenol Kobak
 • Esen Kasapoğlu
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 46-46 DOI: 10.2399/raed.19.err18021

Dergi Hakkında

Makale Araçları