Editörden

Editörden

  • Haner Direskeneli

J Turk Soc Rheumatol 2020;12(1):0-0

Değişim Zamanı


Sevgili Okurlarımız,

2009 yılından bu yana düzenli çıkmakta olan Ulusal Romatoloji Dergisinin 2020 yılında Ulusal ve Uluslararası dizinlere girmek hedefine yöneldiğini büyük bir sevinçle bildirmek isterim.


Bu amaç doğrultusunda, daha önce yılda iki sayı olarak yayınlanan dergimiz bu yıl itibariyle düzenli olarak yılda üç sayı şeklinde yayınlanacak olup, klinik araştırma, derleme, olgu bildirileri ve öneriler başlıkları ile hem basılı olarak,
hem de dijital ortamda yine kendi sitesinde (http://www.raeddergisi.org/), ancak “Ulusal Romatoloji Dergisi” adıyla yayınlanmaya devam edecektir.


Dinamizmin devamı için Editör Yardımcılığına seçilen iki yeni genç Editör Yardımcılarımız Dr. Murat Torgutalp ve Dr. Hakan Babaoğlu’na ‘hoş geldiniz’ derken, bugüne kadar emeklerini esirgemeyen diğer Editörler Kurulu üyelerimize, nitelikli yazılarıyla bize destek olan yazarlarımıza ve akademik değeri yüksek bir Romatoloji dergisinin devamı için emek ve zamanını veren hakemlerimize içtenlikle teşekkürler ederiz.


Dergimizin ulusal ve uluslararası dizinlere girme hedefi doğrultusunda yol haritasını birlikte oluşturduğumuz ve bu doğrultuda her türlü teknik desteği bizlerden esirgemeyen yeni yayınevimiz Galenos Yayınevi’ne de teşekkürü bir borç bilirim.


2020 yılı içerisinde, Ağustos ve Aralık aylarında basılacak olan 2. ve 3. sayılarımız için derleme ve olgu sunumu türlerindeki yazılarımızın şimdilik yeterli sayıda ve basıma hazır olduğunu hatırlatarak, dizinlere girme hedeflerimiz doğrultusunda “Klinik Araştırma” başlığı altındaki yazılara daha fazla ihtiyacımız olduğunu ve bu hususta hepinizin desteğini beklediğimizi belirtmek isterim.


Saygılarımla,


Editörler Kurulu adına
Haner Direskeneli
Editör