Diğer

ROMATOİD ARTRİTİN ETYOPATOGENEZİ

  • Ender Terzioğlu

J Turk Soc Rheumatol 2009;1(1):4-8

Romatoid artrit (RA) kronik inflamatuvar bir artrit olup etyopatogenezi hala tam olarak bilinmemektedir. Hastalık sinoviyal olan tüm diartrodial eklemleri etkileyebilmekle beraber en çok el bileği ve el eklemlerini seven ve tutan bir hastalıktır. Hastalık progresif bir eklem hastalığı şeklinde başlayarak sonuçta eklem deformasyonları ve sakatlıklara sebep olmaktadır. Her ne kadar RA bir otoimmün hastalık olarak kabul edilse de şu ana kadar otoantijenlerin kesin varlığı ve kimlikleri veya çevresel tetikleyici etmenler net olarak tanımlanamamıştır. Son zamanlarda tanımlanan sitrülline edici proteinlerin otoantijen olması ve hastalık etyopatogenezinde rolü olabileceği çalışmaları önem arzetmektedir. Anti-CCP antikorları hastaların yaklaşık % 70inde pozitif olmaktadır ve bu nedenle pozitif olan ve pozitif olmayan hastalar iki ayrı hastalık gibi düşünülmektedir. Anti-CCP pozitif hastaların daha agresif klinik seyri ve genetik yatkınlık farklılıkları bunu düşündüren nedenlerdir.