Özetler

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya

10.2399/raed.12.S01

J Turk Soc Rheumatol 2012;4(1):1-214