Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 2, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 8 Item(s)
Nisan / April 2010, Sayfa / Page(s): 1-41
 
Derleme / Review
 
Dirençli sistemik vaskülitlerde tedavi yaklaşımları
Therapeutic approaches on resistent systemic vasculitides
  Sevil Kamalı
  RAED Dergisi 2010;2(1):1-5
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (125 KB)
 
Büyük damar vaskülitlerinde güncel tedavi
Current therapeutic approach on large vessel vasculitides
  Yasemin Şahinkaya, Sevil Kamalı
  RAED Dergisi 2010;2(1):6-9
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (119 KB)
 
Lupus nefriti tedavisinde mikofenolat mofetil'in yeri
Micofenolat mofetil on the treatment of lupus nephritis
  Bahar Artım Esen, Murat İnanç
  RAED Dergisi 2010;2(1):10-14
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (125 KB)
 
Erişkin Still hastalığında tedavi
Treatment of adult-onset Still's disease
  Ayşe Çelle
  RAED Dergisi 2010;2(1):15-19
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (128 KB)
 
Kolşisine dirençli ailevi Akdeniz ateşi ve komplikasyonların tedavisi
Colchicine-resistant familial Mediterrannean fever and management of its complicaitons
  Mehmet Sayarlıoğlu
  RAED Dergisi 2010;2(1):20-25
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (131 KB)
 
Ultrasonografinin romatolojik hastalıklarda klinik uygulamaları
Clinical applications of ultrasonograhpy in rheumatic diseases
  Burak Erer
  RAED Dergisi 2010;2(1):26-33
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (457 KB)
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
Akut ikterik hepatit tablosu ile başvuran bir sistemik lupus eritematozus hastası: Lupus hepatiti mi? Otoimmün hepatit mi?
Acute icteric hepatitis in a patient with systemic lupus erythematosus: lupus hepatitis or autoimmune hepatitis?
 

Tayfun Akalın, Şeminur Haznedaroğlu, Eyüp Ekici, Candan Tuncer

  RAED Dergisi 2010;2(1):34-37
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (120 KB)
 
Nekrotizan skleritle başvuran Wegener granülomatozlu olguda fistülleşen pelvik kütle: Olgu sunumu
Fistulising pelvis mass in a case of Wegener's granulomatosis addmitted for necrotizing scleritis: a case report
 

Özlem Pehlivan, Sevil Kamalı

  RAED Dergisi 2010;2(1):38-41
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (264 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.