Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 2, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 4 Item(s)
Ekim / October 2010, Sayfa / Page(s): 1-175
 
Araştırma / Research Article
 
Türkiye'de romatizmal hastalıkların epidemiyolojisi ve diğer ülkelerle karşılaştırılması
The epidemiology of rheumatic diseases in Turkey and its comparison to other countries
  Nurullah Akkoç
  RAED Dergisi 2010;2(2):1-8
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (106 KB)
 
Derleme / Review
 
Periodontal hastalık ve romatoid artrit
Periodontitis and rheumatoid arthritis
  Başak Bıyıkoğlu, Nurcan Buduneli, Kenan Aksu
  RAED Dergisi 2010;2(2):9-15
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (102 KB)
 
Özetler / Abstracts
 
XI. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2010, Cornelia Diamond Otel, Antalya
XIth National Rheumatology Congress, October 13-17, 2010, Cornelia Diamond Hotel, Antalya
  RAED Dergisi 2010;2(2):16-174
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  PDF (1005 KB)
 
Haberler / News
 
Cerrahpaşa Behçet ve Romatoloji Günü, 4 Ekim 2010, İstanbul
Cerrahpaşa Behçet's Disease & Rheumatology Day, October 4, 2010, Istanbul
  RAED Dergisi 2010;2(2):175
  Online yayın tarihi / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011
  PDF (64 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.