Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 3, Sayı / Issue 1-2, Yazı sayısı: 7 Item(s)
Haziran / June 2011, Sayfa / Page(s): 1-34
 
Editörden / Editorial
 
RAED Dergisi internete taşındı!
  Sebahattin Yurdakul
  RAED Dergisi 2011;3(1-2):VI
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  PDF (54 KB)
 
Araştırma / Research Article
 
Romatoid artritte asemptomatik sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun belirlenmesinde plazma beyin natriüretik peptid düzeyleri
Plasma brain natriuretic peptide levels in detecting cardiac involvement in patients with rheumatoid arthritis
  Nihal Çukurova, Turhan Akif Kürüm, Mehmet Soy
  RAED Dergisi 2011;3(1-2):1-5
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.001
  ÖZET | SUMMARY | PDF (81 KB)
 
Ulusal Romatoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin irdelenmesi: Neredeyiz?
The assessment of abstracts presented in National Rheumatology Congresses: where do we stand?
  Umut Kalyoncu, Muhammet Çınar, Mehmet Derya Demirağ, Sedat Yılmaz, Hakan Erdem, Sedat Kiraz, Salih Pay, İhsan Ertenli, Ayhan Dinç
  RAED Dergisi 2011;3(1-2):6-10
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.002
  ÖZET | SUMMARY | PDF (84 KB)
 
Derleme / Review
 
Antifosfolipid sendromu
Antiphospholipid syndrome
  Çağhan Tönge, Doruk Erkan
  RAED Dergisi 2011;3(1-2):11-19
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.003
  ÖZET | SUMMARY | PDF (107 KB)
 
Dirençli Takayasu arteriti tedavisi
Management of resistant Takayasu arteritis
  Gökhan Keser, Kenan Aksu
  RAED Dergisi 2011;3(1-2):20-28
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.004
  ÖZET | SUMMARY | PDF (166 KB)
 
Klinik araştırmalarda örneklem sayısının belirlenmesi ve güç (power) analizi
Sample size determination and power analysis in clinical trials
  Necdet Süt
  RAED Dergisi 2011;3(1-2):29-33
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.005
  ÖZET | SUMMARY | PDF (109 KB)
 
Haberler / News
 
Kongre haberleri
Congresses
  RAED Dergisi 2011;3(1-2):34
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  PDF (46 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.