Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 3, Sayı / Issue 3-4, Yazı sayısı: 9 Item(s)
Aralık / December 2011, Sayfa / Page(s): 35-68
 
Görüş / Viewpoint
 
Tought barriers to understanding rheumatic diseases - Viewed anew
Romatolojik hastalıkları anlamada düşünce engelleri - Yeni bir gözden geçirme
  Halsted Holman
  RAED Dergisi 2011;3(3-4):35-36
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.006
  ÖZET | SUMMARY | PDF (57 KB)
 
Araştırma / Research Article
 
MEFV varyantının serum lipid düzeyleri üzerine etkisi
The influence of MEFV variations on serum lipid profile
  Umut Kalyoncu, Işılay Kalan, Berivan Bitik, Funda Pepedil, Engin Yılmaz, Ömer Karadağ, Şule Apraş Bilgen, Sedat Kiraz, İhsan Ertenli, Meral Çalgüneri, Ali Akdoğan
  RAED Dergisi 2011;3(3-4):37-42
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.007
  ÖZET | SUMMARY | PDF (114 KB)
 
Derleme / Review
 
Osteoartritte radyolojik değerlendirme
Radiological evaluation of osteoarthritis
  Hamide Kart Köseoğlu, Bilge Özgül Özdemir
  RAED Dergisi 2011;3(3-4):43-48
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.008
  ÖZET | SUMMARY | PDF (164 KB)
 
Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavisi ve enfeksiyon
Treatment with tumor necrosis factor-alpha antagonists and infection
  Melike Kalfa, Kenan Aksu
  RAED Dergisi 2011;3(3-4):49-56
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.009
  ÖZET | SUMMARY | PDF (125 KB)
 
Dirençli inflamatuar miyozitli olgulara klinik yaklaşım: Romatoloji perspektifi
Clinical approach to resistant inflammatory myositis: rheumatology perspective
  Sevil Kamalı
  RAED Dergisi 2011;3(3-4):57-60
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.010
  ÖZET | SUMMARY | PDF (80 KB)
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin (BCG) uygulaması reaktif artrit nedeni olabilir
Intravesical BCG instillation may cause reactive arthritis
  N. Şule Yaşar Bilge, Timuçin Kaşifoğlu, Cengiz Korkmaz
  RAED Dergisi 2011;3(3-4):61-63
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  doi:10.2399/raed.11.011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (75 KB)
 
Haberler / News
 
Fotoğraf yarışması 2010
Photography contest 2010
  RAED Dergisi 2011;3(1-2):64
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  PDF (103 KB)
 
Dizin / Index
 
Hakem dizini
Reviewer index
  RAED Dergisi 2011;3(3-4):67
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  PDF (47 KB)
 
Yazar dizini
Author index
  RAED Dergisi 2011;3(3-4):68
  Online yayın tarihi / Published online: 10 Ekim 2011 / October 10, 2011
  PDF (42 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.