Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 4, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 8 Item(s)
Haziran / June 2012, Sayfa / Page(s): 1-33
 
Araştırma / Research Article
 
Diyarbakır ilinde yeni kurulan bir romatoloji polikliniğinde romatoid artrit hastalarının özellikleri: Gecikmiş tanı
Features of patients with rheumatoid arthritis in a newly organized rheumatology clinic from Diyarbakır: delayed diagnosis
  Ömer Karadağ, Neslihan Yılmaz
  RAED Dergisi 2012;4(1):1-5
  Online yayın tarihi / Published online: 18 Nisan 2012 / April 18, 2012
  doi:10.2399/raed.12.003
  ÖZET | SUMMARY | PDF (88 KB)
 
Sjögren sendromu tanısında minör tükürük bezi biyopsisinin tekrarı gerekir mi?
Repeated minor salivary gland biopsy may be useful for diagnostic process in Sjögren's syndrome
  Levent Kılıç, Umut Kalyoncu, İsmail Doğan, Bünyamin Kısacık, Ömer Karadağ, İsmail Taşkıran, Şule Apraş Bilgen, Ali Akdoğan, Sedat Kiraz, İhsan Ertenli, Meral Çalgüneri
  RAED Dergisi 2012;4(1):6-10
  Online yayın tarihi / Published online: 29 Mayıs 2012 / May 29, 2012
  doi:10.2399/raed.12.008
  ÖZET | SUMMARY | PDF (91 KB)
 
Derleme / Review
 
Kolşisin 2011
Colchicine 2011
  Mehmet Tunca
  RAED Dergisi 2012;4(1):11-16
  Online yayın tarihi / Published online: 7 Mart 2012 / March 7, 2012
  doi:10.2399/raed.12.001
  ÖZET | SUMMARY | PDF (99 KB)
 
Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavileri ile ilişkili otoimmün ve inflamatuar hastalıklar
Anti-tumor necrosis factor alpha related autoimmune and inflammatory diseases
  Hakan Emmungil, Kenan Aksu
  RAED Dergisi 2012;4(1):17-23
  Online yayın tarihi / Published online: 18 Nisan 2012 / April 18, 2012
  doi:10.2399/raed.12.004
  ÖZET | SUMMARY | PDF (98 KB)
 
Hastalık maliyet analizi
Cost of illness analysis
  Necdet Süt
  RAED Dergisi 2012;4(1):24-28
  Online yayın tarihi / Published online: 7 Mart 2012 / March 7, 2012
  doi:10.2399/raed.12.002
  ÖZET | SUMMARY | PDF (145 KB)
 
Bilmece Olgu / Educational Enigmatic Case
 
Olgu #2012001: Tanınız nedir?
Case #2012001: What is your diagnosis?
  Umut Kalyoncu, Şerife Mehlika Işıldak, Meral Çalgüneri, Olcay Gedik
  RAED Dergisi 2012;4(1):29-30
  Online yayın tarihi / Published online: 29 Mayıs 2012 / May 29, 2012
  doi:10.2399/raed.12.007
  ÖZET | SUMMARY | PDF (100 KB)
 
Haberler / News
 
12. Ulusal Romatoloji Kongresi Bilimsel Ödülleri
Scientific awards presented at 12th National Rheumatology Congress
  RAED Dergisi 2012;4(1):31-32
  Online yayın tarihi / Published online: 1 Haziran 2012 / June 1, 2012
  PDF (79 KB)
 
Fotoğraf yarışması 2011: "Hareketi hissetmek"
Photography contest 2011
  RAED Dergisi 2012;4(1):33
  Online yayın tarihi / Published online: 1 Haziran 2012 / June 1, 2012
  PDF (109 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.