Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 4, Ek / Supplementum, Yazı sayısı: 2 Item(s)
Ekim / October 2012, Sayfa / Page(s): S1-S222
 
Özetler / Abstracts
 
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya
Abstracts presented at the XIII National Rheumatology Congress, October 13-17, 2012, Belek, Antalya
  RAED Dergisi 2012;4(Suppl):S1-S214
  Online yayın tarihi / Published online: 22 Ekim 2012 / October 22, 2012
  doi:10.2399/raed.12.S01
  PDF (1764 KB)
 
Dizin / Index
 
Yazar dizini
Author index
  RAED Dergisi 2012;4(Suppl):S215-S222
  Online yayın tarihi / Published online: 22 Ekim 2012 / October 22, 2012
  PDF (83 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.