Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 4, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 10 Item(s)
Aralık / December 2012, Sayfa / Page(s): 35-76
 
Editörden / Editorial
 
Dinamizmin devamı
  Sebahattin Yurdakul
  RAED Dergisi 2012;4(2):VI
  Online yayın tarihi / Published online: 4 Aralık 2012 / December 4, 2012
  PDF (44 KB)
 
Araştırma / Research Article
 
Aksiyal spondilartrit hastalarında gündüz uykululuk halinin araştırılması
Investigation of day-time sleepiness in patients with axial spondylarthritis
  Ömer Karadağ, Neslihan Yılmaz, Levent Kılıç, Medine Çiçek Girgin, Tuğba Ünver, Dilek Nakas, Ali Akdoğan
  RAED Dergisi 2012;4(2):35-38
  Online yayın tarihi / Published online: 6 Temmuz 2012 / July 6, 2012
  doi:10.2399/raed.12.010
  ÖZET | SUMMARY | PDF (92 KB)
 
Derleme / Review
 
Sistemik skleroz etiyopatogenezi
Etiopathogenesis of systemic sclerosis
  Süleyman Serdar Koca, Metin Özgen, Ahmet Işık
  RAED Dergisi 2012;4(2):39-46
  Online yayın tarihi / Published online: 26 Nisan 2012 / April 26, 2012
  doi:10.2399/raed.12.005
  ÖZET | SUMMARY | PDF (167 KB)
 
Hemofagositik lenfohistiyositoz ve romatolojik hastalıklar
Hemophagocytic lymphohistiocytosis and rheumatic diseases
  Bahar Artım Esen, Murat İnanç, Lale Öcal
  RAED Dergisi 2012;4(2):47-51
  Online yayın tarihi / Published online: 20 Temmuz 2012 / July 20, 2012
  doi:10.2399/raed.12.011
  ÖZET | SUMMARY | PDF (91 KB)
 
Katastrofik antifosfolipid sendromu: Tanısal zorluklar ve güncellenmiş tanı algoritmaları
Catastrophic antiphospholipid syndrome: diagnostic difficulties and updated diagnostic algorithms
  Yelda Deligöz Bildacı, Doruk Erkan
  RAED Dergisi 2012;4(2):52-59
  Online yayın tarihi / Published online: 13 Ağustos 2012 / August 13, 2012
  doi:10.2399/raed.12.009
  ÖZET | SUMMARY | PDF (174 KB)
 
Romatoid artritte erken tedavi
Early treatment in rheumatoid arthritis
  Reşit Yıldırım, Yusuf Yazıcı
  RAED Dergisi 2012;4(2):59-67
  Online yayın tarihi / Published online: 26 Eylül 2012 / September 26, 2012
  doi:10.2399/raed.12.012
  ÖZET | SUMMARY | PDF (141 KB)
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
Mezenterik Buerger hastalıklı iki olgu
Two cases with mesenteric Buerger's disease
  Emine Figen Tarhan, Gökhan Keser, Ahmet Memiş, Hayriye Koçanaoğulları, Kenan Aksu, Yasemin Kabasakal
  RAED Dergisi 2012;4(2):68-72
  Online yayın tarihi / Published online: 27 Nisan 2012 / April 27, 2012
  doi:10.2399/raed.12.006
  ÖZET | SUMMARY | PDF (143 KB)
 
Haberler / News
 
Prof. Dr. Hasan Yazıcı emekli oldu
Professor Hasan Yazıcı has retired
  Gülen Hatemi, Sebahattin Yurdakul
  RAED Dergisi 2012;4(2):73-74
  Online yayın tarihi / Published online: 5 Ekim 2012 / October 5, 2012
  PDF (86 KB)
 
Dizin / Index
 
Hakem dizini
Reviewer index
  RAED Dergisi 2012;4(2):75
  Online yayın tarihi / Published online: 4 Aralık 2012 / December 4, 2012
  PDF (49 KB)
 
Yazar dizini
Author index
  RAED Dergisi 2012;4(2):76
  Online yayın tarihi / Published online: 4 Aralık 2012 / December 4, 2012
  PDF (44 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.