Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 5, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 8 Item(s)
Haziran / June 2013, Sayfa / Page(s): 1-34
 
Klinik Araştırma / Clinical Research Article
 
Hastalık modifiye edici ilaçlara ve/veya TNF-alfa antagonistlerine dirençli romatoid artrit hastalarında rituksimabın etkinlik ve güvenliliği: 32 hastanın geriye dönük değerlendirilmesi
The efficacy of rituximab in DMARD and TNF inhibitor resistant rheumatoid arthritis patients: a retrospective analysis of 32 cases
  Yasemin Yalçınkaya, Bahar Artım Esen, Özlem Pehlivan, Sevil Kamalı, Orhan Aral, Murat İnanç
  RAED Dergisi 2013;5(1):1-7
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 25, 2013
  doi:10.2399/raed.13.54264
  ÖZET | SUMMARY | PDF (125 KB)
 
Ankilozan spondilitli hastalarda adipositokin düzeyleri ve insülin direnci
Serum levels of adipocytokines and insulin resistance in ankylosing spondylitis
  Ali Taylan, Serkan Yener, Didem Kozacı, Arif Yüksel, Ayfer Çolak
  RAED Dergisi 2013;5(1):8-12
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2012
  doi:10.2399/raed.12.22931
  ÖZET | SUMMARY | PDF (97 KB)
 
Derleme / Review
 
Romatoid artritte akciğer tutulumu
The lung in rheumatoid arthritis
  Nevsun İnanç
  RAED Dergisi 2013;5(1):13-19
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 6, 2013
  doi:10.2399/raed.12.00015
  ÖZET | SUMMARY | PDF (160 KB)
 
Maliyet etkinlik ve maliyet fayda analizleri
Cost effectiveness and cost utility analyses
  Necdet Süt
  RAED Dergisi 2013;5(1):20-24
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 8, 2013
  doi:10.2399/raed.13.43531
  ÖZET | SUMMARY | PDF (114 KB)
 
Görüş / Viewpoint
 
Ailevi Akdeniz ateşi hastalığında son 10 yıl ve Türk araştırmacıların katkısı: Saptamalar ve öneriler
The last 10 years in familial Mediterranean fever and the contributions of Turkish researchers: facts and suggestions
  Mehmet Tunca, Pınar Ataca
  RAED Dergisi 2013;5(1):25-28
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 28, 2013
  doi:10.2399/raed.12.00014
  ÖZET | SUMMARY | PDF (81 KB)
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
Romatoid artritte periferik nöropati: Romatoid vaskülitin sonucu mu, leflunomid tedavisinin komplikasyonu mu?
Peripheral neuropathy in rheumatoid artritis: is it a result of rheumatoid vasculitis or is it a complication of leflunomide treatment?
  N. Şule Yaşar Bilge, Döndü Üsküdar Cansu, Timuçin Kaşifoğlu, Funda Canaz, Cengiz Korkmaz
  RAED Dergisi 2013;5(1):29-31
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 6, 2013
  doi:10.2399/raed.12.00016
  ÖZET | SUMMARY | PDF (138 KB)
 
Haberler / News
 
13. Ulusal Romatoloji Kongresi Bilimsel Ödülleri
Scientific awards presented at 13th National Rheumatology Congress
  RAED Dergisi 2013;5(1):32-33
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 25, 2013
  PDF (72 KB)
 
Pfizer Ödüllü Fotoğraf Yarışması 2012: “Romatizmaya İnat Durmasın Hayat”
Pfizer prize photography contest 2012
  RAED Dergisi 2013;5(1):34
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 25, 2013
  PDF (106 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.