Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 5, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 8 Item(s)
Aralık / December 2013, Sayfa / Page(s): 35-64
 
Editörden / Editorial
 
Değişim zamanı ve veda!
  Sebahattin Yurdakul
  RAED Dergisi 2013;5(2):VI
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 6, 2013
  PDF (53 KB)
 
Öneri / Recommendation
 
Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerileri
Treat to target (T2T): Recommendations of Turkish Study Group
  Umut Kalyoncu, Nurullah Akkoç, Haner Direskeneli, Ahmet Gül, Gökhan Keser, Sedat Kiraz, Salih Pay, Ender Terzioğlu, Vedat Hamuryudan
  RAED Dergisi 2013;5(2):35-40
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 6, 2013
  doi:10.2399/raed.13.87597
  ÖZET | SUMMARY | PDF (106 KB)
 
Klinik Araştırma / Clinical Research Article
 
Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerilerinin Türk romatoloji uzmanları ve uzmanlık öğrencileri tarafından değerlendirilmesi
Treat to target (T2T): Recommendations of Turkish Study Group - Evaluation by Turkish rheumatologists
  Umut Kalyoncu, Nurullah Akkoç, Haner Direskeneli, Ahmet Gül, Gökhan Keser, Sedat Kiraz, Salih Pay, Ender Terzioğlu, Vedat Hamuryudan
  RAED Dergisi 2013;5(2):41-44
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 6, 2013
  doi:10.2399/raed.13.43153
  ÖZET | SUMMARY | PDF (113 KB)
 
Derleme / Review
 
Romatolojide bilimsel çalışma sonuçlarını rapor etmede kılavuzların kullanımı
Use of guidelines for scientific research reporting in rheumatology
  Necdet Süt
  RAED Dergisi 2013;5(2):45-47
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 6, 2013
  doi:10.2399/raed.13.66375
  ÖZET | SUMMARY | PDF (110 KB)
 
Romatolog gözüyle sarkoidoz
Sarcoidosis: rheumatological perspective
  Figen Tarhan, Gökhan Keser
  RAED Dergisi 2013;5(2):48-57
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 12, 2013
  doi:10.2399/raed.13.00001
  ÖZET | SUMMARY | PDF (131 KB)
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
Püstülotik artro-osteitis (Sonozaki sendromu) ile sakroiliit birlikteliği: Olgu sunumu
Pustulotic arthro-osteitis (Sonozaki syndrome) associated with sacroiliitis: a case report
  Soner Şenel, Bahattin Aydın, Ali Uğur Uslu, Ferhat Sezer, Şafak Şahin
  RAED Dergisi 2013;5(2):58-60
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 6, 2013
  doi:10.2399/raed.13.32042
  ÖZET | SUMMARY | PDF (123 KB)
 
Dizin / Index
 
Hakem dizini
Reviewer index
  RAED Dergisi 2013;5(2):63
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 6, 2013
  PDF (49 KB)
 
Yazar dizini
Author index
  RAED Dergisi 2013;5(2):64
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 6, 2013
  PDF (45 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.