Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 6, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 8 Item(s)
Aralık / December 2014, Sayfa / Page(s): 43-78
 
Klinik Araştırma / Clinical Research Article
 
Ankilozan spondilitli hastalarda geleneksel tedavinin vasküler hasara etkisinin biyobelirteçlerle değerlendirilmesi
The effect of conventional treatment on biomarkers related with vascular injury in patients with ankylosing spondylitis
  Mustafa Özmen, Deniz Sebzeci, Evren Akgöl, İsmail Sarı
  RAED Dergisi 2014;6(2):43-47
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 27, 2015
  doi:10.2399/raed.14.66376
  ÖZET | SUMMARY | PDF (101 KB)
 
Sistemik skleroz hastalarında mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastalık tutulumları arası ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of association between capillaroscopic findings and organ involvements in Turkish systemic sclerosis patients
  Louai Karayusuf, Ali Akdoğan, Levent Kılıç, Ömer Karadağ, Umut Kalyoncu, Şule Apraş Bilgen, İhsan Ertenli, Sedat Kiraz
  RAED Dergisi 2014;6(2):48-52
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 27, 2015
  doi:10.2399/raed.14.81300
  ÖZET | SUMMARY | PDF (114 KB)
 
Derleme / Review
 
İmmünglobülin G4 ilişkili hastalık
Immunoglobulin G4-related disease
  Figen Yargucu Zihni, Gökhan Keser
  RAED Dergisi 2014;6(2):53-61
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 27, 2015
  doi:10.2399/raed.14.10820
  ÖZET | SUMMARY | PDF (119 KB)
 
Sjögren sendromunda sinir sistemi tutulumu ve vaskülit
Nervous system involvement in Sjögren's syndrome and vasculitis
  Ediz Dalkılıç, Belkıs Nihan Coşkun
  RAED Dergisi 2014;6(2):62-66
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 27, 2015
  doi:10.2399/raed.14.25744
  ÖZET | SUMMARY | PDF (112 KB)
 
Kliniko-Patolojik Tartışma / Clinicopathologic Discussion
 
Kliniko-patolojik olgu tartışması: Sistemik başlangıçlı jüvenil idiyopatik artrit ve akut-subakut kalp yetmezliği
Clinicopathologic case discussion: systemic onset juvenil idiopathic arthritis and acut-subacute heart failure
  Levent Kılıç, Murat Torgutalp, Abdulsamet Erden, Umut Kalyoncu
  RAED Dergisi 2014;6(2):67-72
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 27, 2015
  doi:10.2399/raed.14.65375
  ÖZET | SUMMARY | PDF (218 KB)
 
Haberler / News
 
2014 TRD Bildiri Ödülleri
Rheumatology Society of Turkey 2014 presentation awards
  RAED Dergisi 2014;6(2):73-74
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 27, 2015
  doi:10.2399/raed.14.14014
  PDF (112 KB)
 
Dizin / Index
 
Hakem dizini
Reviewer index
  RAED Dergisi 2014;6(2):77
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 27, 2015
  PDF (49 KB)
 
Yazar dizini
Author index
  RAED Dergisi 2014;6(2):78
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 27, 2015
  PDF (49 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.