Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 7, Ek / Supplement 2, Yazı sayısı: 3 Item(s)
Eylül / September 2015, Sayfa / Page(s): S1-S226
 
Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Sedat Kiraz
  RAED Dergisi 2015;7(Suppl 2):V
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 25, 2015
  ÖZET | SUMMARY | PDF (45 KB)
 
Özetler / Abstracts
 
XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 28 Ekim - 1 Kasım 2015, Belek, Antalya
Abstracts presented at the XVI National Rheumatology Congress, October 28 - November 1, 2015, Belek, Antalya
  RAED Dergisi 2015;7(Suppl 2):S1-S216
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 25, 2015
  doi:10.2399/raed.15.S02010216
  PDF (3000 KB)
 
Dizin / Index
 
Yazar dizini
Author index
  RAED Dergisi 2015;7(Suppl 2):S217-S226
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 25, 2015
  PDF (82 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.