Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 8, Ek / Supplement, Yazı sayısı: 3 Item(s)
Ekim / October 2016, Sayfa / Page(s): S1-S170
 
Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Ender Terzioğlu
  RAED Dergisi 2016;8(Suppl):V
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 4, 2016
  ÖZET | SUMMARY | PDF (91 KB)
 
Özetler / Abstracts
 
XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 24-30 Ekim 2016, Antalya
Abstracts presented at the XVII National Rheumatology Congress, October 24-30, 2016, Antalya
  RAED Dergisi 2016;8(Suppl):S1-S161
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 4, 2016
  doi:10.2399/raed.16.S001016
  PDF (2300 KB)
 
Dizin / Index
 
Yazar dizini
Author index
  RAED Dergisi 2016;8(Suppl):S163-S170
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 4, 2016
  PDF (114 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.